Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları      Öğrencide yüksek seviye de eleştirel ve bütünleştirici düşünme becerisini geliştirilmesinde etkin rol oynamak,      Grup çalışmasına teşvik etmek ve desteklemek,      Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek,      Öğrenenin motivasyonunu (öğrenme güdüsü)nü artırmak,     Öğretim Yöntemlerini genişletmek,