DİNİ HİKAYELER

Güzel Bir Hikaye “Kız İsteme”

Güzel Bir Hikaye  "Kız İsteme"

kizistemeBir kız isteme olayında, kızın babası erkek tarafına söyle der :-Efendi benim kızı isteyen çok sizin neyiniz var neyiniz yok ?

Delikanlı girer söze :-Rahim ve Rahman olan Allah aç bırakmaz kendisini zikredeni. O Alim dir. Günaha düştüğümüzde ve pişman olduğumuzda Gaffarlığını gösterir.Gece çalıştığım yere El Hafiz der öyle girerim.Neyiniz var diyeceksiniz. Hiçbir şeyim yok Çünkü O dur Malik-ül Mülk.Ya paran biter de karanlıkta kalırsanız diyeceksiniz, En Nur deriz aydınlanır Beytimiz.  (daha&helliip;)

önce , Dilaver AJDER tarafından