BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

BDE nin Birkaç Değişik tanımı yapılabilir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE);

bdeBilgisayarla öğretme sürecidir.

Öğretme aracı olarak bi bilgisayar programını kullanan bireysel eğitim sistemidir.

Bir bilgisayarı kullanan birisi tarafından öğrenilebilecek bilgi ve beceriler sunan eğitsel bir bilgisayar programıdır.

  Bir alanın (matematik.fizik, kimya vb.) öğretimde bilgisayarın öğretmen ve öğrenciye yardımcı bir araç olarak kullanılmasını ifade etmektir. Başka bir deyişle, BDE eğitimde bilgisayarın, öğrencinin eğitimde daha etkin öğrenmesini sağlamak amacıyla kullanılması demektir.

  “Öğrencinin bir bilgisayar başında, göstereceği her türlü tepkileri göz önünede bulundurarak hazırlanmış ders yazılımı ile karşılıklı etkileşimde bulunarak kendi öğrenme hızına göre kullanabileceği öğretim türü”, bu soruna ilişkin uygulama ve araştırma alanı olarak da tanımlanabilir.

  Öğrenme ortamına uyarlanabilecek veya öğretime uygun bilgisayar donanımı araçlarıyla, bir Ders Yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğreten yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle sürüdürülen eğitim yöntemidir.

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) nasıl tanımlanırsa tanımlansın, bilgisayar destekli öğretimde, bilgisayarın öğretme sürecinde öğretmenin yerine geçecek bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır.

alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.