Problem Çözme Programları

   prblm Bu tür Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) uygulamaları, öğrencinin düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik ve herhangi bir BDE uygulaması altında olmayan program türleridir.

    Bu tür yazılımlar genelde belirli bir alana yönelik problem durumları üzerinde birçok örnek problem ve çözümünü içeren uygulamalardır.

    Problem çözme türü uygulamaların en sık kullanıldığı alan fen bilimleri eğitimidir.


Problem Çözme Yazılımlarının Değerlendirme Ölçütleri

  Problem çözme yazılımları öğrencinin problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi için öğrencilere yeteri kadar pratik yapma olanağı sunmalıdır.

  Yazılım öğrencilerin cevap girişi yapabilmelerine ve sonuçlarını görmelerine olanak sağlamalıdır.

  Problem çözme yazılımları öğrencilerin kontrolü altında olmalıdır.

  Problem çözme yazılımları öğrencilere tek tek yada grup halinde çalışma olanağı sağlamalıdır.

Alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.