Web Tabanlı Öğretim

webWeb tabanlı öğretim www (world-wide-web) ortamı boyunca öğretim verme ile gerçekleşir. Bu tür öğretim, geleneksel yolla ders vermeyi , seminerleri, öğrencilerin gurup proje çalışmalarını arttırma ve geliştirmede üniversite kampus öğretimin önemli bir parçası olabilir. Ayrıca web tabanlı öğretim derslerin tamamen İnternet üzerinden verilmesinde bir çözüm olabilir ki bu popüler ve gerekli bir öğretim ortamı dır. İnternet boyunca formatlı hypertext –İnternet yazılım dili- dokümanı oluşturma ve sunma kabiliyeti ile geleneksel yolla eğitimsel materyallere ulaşıp katılamayan kişilere, öğretici yardımıyla bu imkan sağlanmış olur. WWW’ de kullanılan Hipermedya formatı, öğrenme aracı olarak geniş potansiyeliyle, aktif öğrenme ortamı ve motivasyon oluşturma tabiatı yönüyle de bir çok alkışaldı (Becker & Dwyer, 1994). Yüksek seviyelerde öğrenme ile ilgili davranışları keşfetmede ve bunlar için İnternette dolaşmada kişiye cesaret verip destekler (Thuring, Mannemann & Haake, 1995). Hipermedya materyalleri sadece kendi başlarına öğretme yapmaz aynı zamanda sağladığı uygun kullanım alanıyla öğrenmeyi destekler (Eklund, 1995; Alexander, 1995). Öğrencilerin web tabanlı öğretim derslerindeki başarı ve memnuniyeti hakkında yapılan bir çalışmada onların elde ettiği başarıve memnuniyet normal geleneksel yolla yapılan öğretimden elde edilen sonuçlar arasında bir fark olmadığını ortaya çıktı.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.