VBA Find (BUL) Fonksiyonu

Son zamanlarda Excel ile ilgili gelen sorularda sık sık VBA (Makro) içerisinde Find (Bul) ve FindNext (Sonrakini Bul) soruları gelmeye başladığı için sizlere bu konu hakkında detaylı bir yazıyı yazma kararı aldım. Bu kararı almamdaki en önemli sebeplerden birisi de detaylı bir şekilde İnternet üzerinde bu konuya maalesef Türkçe kaynaklarda pek değinilmemiş. Ancak yazıyı tamamen örnekleri uygulayarak incelediğinizde Find komutunun ne kadar kolay olduğunu anlayacağınıza eminim.

Ayrıca bu yazıyı tamamladıktan sonra ilk fırsatta da Youtube videosunu çekip sizlere sunacağım.

Excel üzerinde hazırladığımız hemen hemen bütün makrolar da  bulma fonksiyonundan yani find komutundan yararlanırız. Bende bundan sonra bulma komutu için Find diye bahsedeceğim. Bu komut hakkında bilinmesi gereken en önemli üç şey ise şunlardır.

 • Find komutu bir Range (Hücre) üyesidir.
 • Find komutu belirli bir değer veya biçim içeren hücre aralığında arar.
 • Esasen bir Excel çalışma sayfasındaki Ctrl+F ile ulaşacağımız bul komutu ile aynı işlevi görür.
Excel

Excel BUL İletişim kutusu

Find komutu parametreleri

Find işlevi excel vba‘daki diğer elemanlar gibi bazı parametlere de sahiptir. Bu parametler ile Find komutuna esneklik ve özellik kazandırılabilir. Ancak bu parametlerin hepsini kullanma zorunluluğu yoktur. Sadece ilk parametreyi zorunluluğumuz vardır ki o da aradığımız değeri komuta tanıtmak içindir. Şimdi bu parametlere ve anlamlarına bakalım.

What Aranacak veri, bu komutta ki tek zorunlu parametredir.
After Aramanın başlamasını istediğimiz hücre. Ancak belirtilen hücre dahil değildir. Örneğin Range(“C3”) dediğimizde arama C4’den başlar.
LookIn Arama yapılacak yer, xlValues(Değerler), xlFormulas(Formüller), xlComments(Açıklamalar), xlCommentsThreaded(Yorumlar) 
LookAt Aramada hücredeki veri ile xlWhole(tam eşleşme) veya xlPart(kısmi eşleşme)
SearchOrder Arama bölümü xlByRows (Satırdan) veya xlByColumns (Sütundan)
SearchDirection Arama Yönü xlNext (Sonraki) veya xlPrevious (Önceki)
MatchCase Aramayı büyük küçük harfe duyarlı hale getirmek için kullanılır. Varsayılan değer False dir.
MatchByte Sadece Çift byte kullandıysanız kontrol True veya False
SearchFormat Biçimsel aramalarda kullanılır. Application.FindFormat
Parametre Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametreleri Kullanırken Dikkat Etmemiz Gerekenler

Yukarıdaki tabloda yer alan Find komutunun parametrelerinde seçimimizi yaparken dikkatli olmamız gerekmektedir. Parametrelerin yukarıdaki tabloda da yazmış olduğum gibi sadece ilki yani aranacak veri kısmı zorunludur. Diğerleri hakkında çok spesifik bir özellik istemiyorsak hataya düşmemek için kullanmamız daha uygun olacaktır.

Örneğin LookIn parametresini xlComments olarak ayarlarsanız , yalnızca yorumlarda bir değer arar. Siz ise Find’ı komutunu VBA üzerinde herhangi bir yerde ilk defa kullandığınız için verilen parametreler bir nevi hafızaya alınır ve sonraki sefere herhangi bir yerde tekrar Find komutunu kullandığımızda ve LookIn parametresine değer vermediğinizde mevcut LookIn  ayarı Comments (Yorumlar) olarak kalacaktır. Bu sorunu çözmek için gerekmedikçe parametre kullanmaktan kaçınmak veya her seferinde parametreleri tam olarak kullanmak gerekmektedir.

Bu işlem sadece LookIn parametresi için değil LookAt, SearchOrder ve MatchByte parametreleri için de geçerlidir. 

Find işlemi belirtilen arama aralığının sonuna ulaştığında, aralığın başlangıcına kadar geri gider. Bu başa dönme işlemi gerçekleştiğinde bir aramayı durdurmak için yapmamız gereken ise bulunan ilk hücrenin adresini kaydetmek ve tekrar edilen her hücre adresini de bu kaydedilen hücre ile kontrol etmek gerekir.

Find İşleminde Çıkan Sonuç Değeri

Şayet aranan değer bulunursa sonucu hücre olarak yani Range değeri olarak bulur ve gösterir. Ancak aranan değer bulunmazsa bize sonucu Nothing olarak gösterir.

Örnek Kullanım – Aşağıda Basit bir Find yani Ara Bul örneğini görebilirsiniz. Bu örnekte A1 ile A5 arasındaki hücrelerde “10” değerini arar bulunca da bulduğu hücreyi seçili hale getirir.

Excel

Excel VBA Find

Sub basit_arama()
'Aşağıdaki kod A1 ile A5 aralığında 10 değerini arar ve bulduğu hücreyi seçili hale getirir.
   Range("A1:A5").Find(10).Select
End Sub

Örnek Kullanım – En basit haliyle sonucunda Nothing değerini döndüren yani aradığı değeri bulamayan bir örnekte ise aşağıdaki hatayı verecektir.

Excel

Find Hatası

Sub basit_arama()
'A1 ile A5 aralığında 15 değerini arar ve bulduğu hücreyi seçili hale getirir.
   Range("A1:A5").Find(15).Select
End Sub

Bu hata ile karşılaşmamak için aşağıdaki gibi basitçe bir kontrol yaptırabiliriz. Böylelikle find fonksiyonu aradığımız değeri bulamasa bile bir hata ile karşılaşmamış olacağız.

Sub kontrollü_basit_arama()
'Kontrollü bir şekilde A1 ile A5 aralığında 15 değerini arar ve bulduğu hücreyi seçili hale getirir.
Dim kontrol As Range
Set kontrol = Range("A1:A5").Find(15)
  If Not kontrol Is Nothing Then
    kontrol.Select
  End If
End Sub

Find İşleminde En Önemli Parametrelerden After Özelliğini Kullanma

Yukarıda da kısaca bahsettiğim gibi After özelliği belirtilen hücreden sonra arama döngüsüne başlar.

Örnek Kullanım – Aşağıdaki örnekte “10” değerini A1 ile A5 hücreleri arasında aratıyoruz ama After özelliği ile aramaya A1 hücresinden sonra başla diyoruz. Böylelikle resimde de gördüğünüz gibi A1 hücresini değil A3 hücresini seçiyor.

Excel

Find After

 

Sub After_basit_arama()
'A1 hücresinden sonra aramaya başlar.
Dim kontrol As Range
Set kontrol = Range("A1:A5").Find(10, After:=Range("A1"))
  If Not kontrol Is Nothing Then
    kontrol.Select
  End If
End Sub

Tabi elimizde iki adet aynı değer bulunduğundan bu şekilde A3 hücresini seçiyor. Şayet A3 hücresindeki değeri değiştirir ve listemizde aranan değerden bir adet kalmasını sağlarsak Find fonksiyonu A2’den itibaren aramaya devam eder ama sonra başa dönerek A1 hücresinde aranan değeri bulur. Daha iyi anlayabilmek için bir üstteki örneği inceledikten sonra hemen alttaki örneği ve resmi inceleyiniz.

Örnek Kullanım –

Excel

Find After Parametresi

 

Sub After_basit_arama()
'A1 hücresinden sonra aramaya başlar.
Dim kontrol As Range
Set kontrol = Range("A1:A5").Find(10, After:=Range("A1"))
  If Not kontrol Is Nothing Then
    kontrol.Select
  End If
End Sub

Yani bu örnekte yazdığımız basit kod işleyiş sırasına göre A2>A3>A4 ve son olarak A1‘di.

Find fonksiyonunda Lookin parametresini kullanma

LookIn parametresi aramamızda Değerler, Formüller, Açıklamalar veya Yorumlar içinde ayırım yaparak sonuca ulaşmamızı sağlar.

Bir hücrenin yalnızca metni olduğunda, bu metin formül VE  değer olarak kabul edilir . Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın

Not: Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Bir hücrede yalnızca metin varsa bu metni xLFormulas ile aramalıyız. Fakat bir formül varsa yada hem metin hemde formül sonucunu arıyorsak o zaman xLValues ile aratmak zorundayız.  Daha iyi anlayabilmek adına aşağıdaki tabloya göz atmalısınız.

Not2: xlComments Excel sürümlerinin her birisinde açıklamalarda arama yapmak için kullanılabilir. xlCommentsThreaded ise sadece Office 365 ve üzeri sürümlere eklenen yorum özelliğinden dolayı bu sürümlerde aranabilir.

 

Find Komutundaki Seçenekler
Kullanılabilecek Argümanlar Arama Yeri
xlFormulas Metinleri Arar
xlValues Hem Metin Hemde Formülleri Arar
xlComments Sadece Açıklamaları Arar
xlCommentsThreaded Sadece Yorumları Arar

 

Find fonksiyonunda LookAt parametresini kullanma

Find LookAt işlevi basit net bir kullanıma sahiptir.

 1. xlWhole , arama değerinin tüm hücre içeriğiyle eşleşmesi gerektiği anlamına gelir.
 2. xlPart , arama değerinin hücrenin bir kısmıyla eşleşmesi gerektiği anlamına gelir.

Örnek Kullanım – Basit örnekle göstermek gerekirse;

Excel

Find LookAt Kullanımı

Sub LookAt_Kullanımı()
Dim ilk_bulunan, ikinci_bulunan As Range
'Dilaver kelimesi aranıyor ancak sonuç olarak A3 yerine A2'deki yazı çıkıyor
  Set ilk_bulunan = Range("A1:A20").Find("Dilaver", Lookat:=xlPart)
'Dilaver kelimesi aranıyor ve tam olarak bulunup A3 seçiliyor
  Set ikinci_bulunan = Range("A1:A20").Find("Dilaver", Lookat:=xlWhole)
  MsgBox "Aranan Dilaver kelimesi olduğu halde" & vbCrLf & "1. Bulunan = " & ilk_bulunan & vbCrLf & "2. Bulunan = " & ikinci_bulunan
End Sub

Find fonksiyonunda SearchOrder parametresini kullanma

Find SearchOrder parametresi, satır veya sütuna göre arama yapmamıza olanak tanır. xlByRows (Satırdan) veya xlByColumns (Sütundan) arama yapılabilir.

Örnek Kullanım – Bu parametreyi de basit bir örnekle açıklamak gerekirse;

Excel

Find SearchOrder Kullanımı

Sub SearchOrder_Kullanımı()
Dim KonTRoL1, KonTRoL2 As Range
  ' Aramada önceliği satıra verir.
  Set KonTRoL1 = Range("B1:C6").Find("Ahmet", SearchOrder:=xlByRows)
  Debug.Print KonTRoL1.Address
  ' Aramada önceliği sütuna verir.
  Set KonTRoL2 = Range("B1:C6").Find("Ahmet", SearchOrder:=xlByColumns)
  Debug.Print KonTRoL2.Address

End Sub

Find SearchDirection parametresini kullanma

Find SearchDirection parametresinde ileri veya geri arama yapabiliriz. xlNext bir sonrakine doğru arama yapmamızı sağlarken xlPrevious bir öncekine doğru arama yapmamızı sağlar.

 • xlNext parametresini kullanarak yapılan arama sıralaması

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

 • XlPrevious parametresini kullanarak yapılan arama sıralaması

A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1

şeklinde olacaktır. Basit bir örnekle göstermek gerekirse,

Örnek Kullanım –

Excel

Find SearchDirection Kullanımı

Sub SearchDirection_Kullanımı()
Dim KonTRoL As Range
'Excel seçili olan hücre A4 hücresi
  'Aşağıya doğru arama yapıldığı için sonuç A6 hücresi çıkıyor
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("Ahmet", SearchDirection:=xlPrevious)
  Debug.Print KonTRoL.Address
  'Yukarıya doğru arama yapıldığı için sonuç A3 hücresi çıkıyor
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("Ahmet", SearchDirection:=xlNext)
  Debug.Print KonTRoL.Address
End Sub

Find MatchCase parametresini kullanma

Find fonksiyonunun MatchCase parametresi ile yaptığımız aramalarda büyük/küçük harflerin dikkate alınıp alınmayacağını kontrol edebiliriz. True ve False olarak kullanılabilir.

True – seçeneğinde harfler birebir eşleşmelidir. Büyük küçük kontrolü yapar.

False – seçeneğinde ise büyük küçük eşlemesine bakmaz. Varsayılandır.

Örnek Kullanım – Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Excel

Find MatchCase Kullanımı

 

Sub MatchCase_Kullanımı()
Dim KonTRoL As Range
  'küçük harflerle ahmet'i aratıyoruz
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("ahmet", MatchCase:=False)
  Debug.Print KonTRoL.Address
  'küçük harflerle ahmet'i aratıyoruz
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("ahmet", MatchCase:=True)
  Debug.Print KonTRoL.Address
End Sub

 

Find MatchByte parametresini kullanma

MatchByte parametresi, çift baytlık karakter kümesine sahip diller için kullanılır. Bunlar Çince / Japonca / Korece gibi dillerdir. Şahsen bugüne kadar bana kullanmak hiç nasip olmadı.

Bunları kullanmıyorsanız, o zaman bu parametre sizinle ilgili değildir. 

 • Doğru, yalnızca çift baytlık karakterleri çift baytlık karakterlerle eşleştirmek anlamına gelir.
 • False, çift baytlık karakterlerin tek veya çift baytlık karakterlerle eşleşmesi anlamına gelir.

Find fonksiyonunda joker “*” karakter kullanma

Excel üzerinde birçok yerde yapabildiğimiz gibi bul işlemlerinde de joker karakter kullanabiliyoruz. Bilinmeyen karakterleri temsil etmek için yıldız “*” işaretini kullanabiliriz.

Konuya birkaç örnek vererek daha fazla anlaşılmasını sağlayalım.

Örnek Kullanım –

Excel

Find Joker Karakter * Kullanımı

 

Sub Joker_Karakter_Kullanımı()
Dim KonTRoL As Range
  'İlk iki harfi So ile başlayan ismi arıyoruz.
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("So*")
  Debug.Print KonTRoL.Address
  'Kelimenin içinde yü harfleri geçen ismi arıyoruz.
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("*yü*")
  Debug.Print KonTRoL.Address
  'Son harfleri im ile biten ismi arıyoruz
  Set KonTRoL = Range("A1:A7").Find("*im")
  Debug.Print KonTRoL.Address
End Sub

Find ile SearchFormat parametresini kullanma

Arama Biçimi diğer parametrelerden biraz farklıdır. Yazı tipi veya hücre rengi gibi bir hücre biçimini aramanızı sağlar.

İlk olarak Application.FindFormat özelliğini kullanarak biçimi ayarlamanız gerekir . Ardından SearchFormat ile aramamızı yapıyoruz.

Örnek Kullanım – Aşağıdaki örnek de A3 hücresi aynı isimle normal ve A6 hücresi aynı isimle koyu olarak ayarlanmış. İki farklı arama türü ile nasıl tespit edilebiliyor bunu görelim.

Excel

Excel Tablosu 1

Excel

Find SearchFormat Kullanımı

 

Sub SearchFormat_Kullanma()
Dim KonTRoL As String
KonTRoL = "Ahmet"
  'Önceki formatları temizle ve yeni format ayarla
  Application.FindFormat.Clear
  Application.FindFormat.Font.Bold = True
Dim Bulunan As Range
  'Bulunan A6 hücresi
  Set Bulunan = Range("A1:A7").Find(KonTRoL, SearchFormat:=True)
  Debug.Print "Hücrede bulunan isim "; KonTRoL & " Adresi: " & Bulunan.Address
  'Bulunan A3 hücresi
  Set Bulunan = Range("A1:A7").Find(KonTRoL, SearchFormat:=False)
  Debug.Print "Hücrede bulunan isim "; KonTRoL & " Adresi: " & Bulunan.Address
Application.FindFormat.Clear
End Sub

Bir hücreyi yalnızca formatına göre arayabilirsiniz. Başka bir deyişle hücredeki içerik aramada yok sayılır. Bunu da arama dizesine “*” koyarak yapabilirsiniz.

Örnek Kullanım – Sadece dolgu rengine göre bir arama yapacağımız diğer bir örnekte aşağıdaki gibidir. Hücrenin içeriğine bakmadan arama yapılmıştır.

Excel

Find SearchFormat Biçim Kullanımı

 

Sub SearchFormat_Kullanma2()
  ' Önceki formatları temizle ve yeni format ayarla
  Application.FindFormat.Clear
  Application.FindFormat.Interior.Color = rgbRed

  ' Biçimi yok sayar ve herhangi bir içeriğe sahip ilk hücreyi bulur A2
Dim KoNTroL As Range
  Set KoNTroL = Range("A1:A7").Find("*", SearchFormat:=False)
  Debug.Print "Bulunan Hücre Adresi "; KoNTroL.Address

  ' İçeriğe bakmadan dolgu rengi kırmızı olan ilk hücreyi bulur A7
  Set KoNTroL = Range("A1:A76").Find("*", SearchFormat:=True)
  Debug.Print "Bulunan Hücre Adresi "; KoNTroL.Address
  
Application.FindFormat.Clear
End Sub

Not: Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Farkındaysanız örneklerim de hem öncesinde hem sonrasın da Application.FindFormat.Clear ile önceden belirlenmiş sorgu biçimlerini temizledim. Buna dikkat ederek daha önceden yaptığımız Find işlemindeki biçim aramalarını temizlemiş oluyoruz. Aksi takdirde örnekteki gibi bir daha ki aramalarımızda sadece dolgu rengi kırmızı olanlarda arama yapacaktır.

FindNext (Sonrakini Bul) Fonksiyonunun Kullanımı

Find fonksiyonu ile dosyalarımızda nasıl arama yapılacağına yeterince değindik. Ancak ya birden fazla aynı değer var ise ve diğerlerini de görmemiz gerekiyorsa ne yapacağız. Bu işlem için Öncelikle Find fonksiyonunu ardından FindNext (sonrakini bul) fonksiyonunu yani birden çok arama modülünü kullanacağız. FindNext komutunda sadece yukarıda detaylıca bahsettiğim After parametresi kullanılmaktadır.

Excel

Excel Makro FindNext Kullanımı

Örnek Kullanım – İlk örneğimizde basit bir sonrakini bulma işlemi yapıyoruz. Bunun için A1 hücresinden A10 hücresine kadar yazılı olan isimler de Ahmet ismini arıyoruz. Yazdığımız kodlara göre de  ilk iki Ahmet ismini bizim için buluyor. Ancak fark edeceğiniz üzere bu örnekte üçüncü Ahmet ismini bulmuyor. Örneği inceleyelim;

Sub FindNext_Kullanma()
Dim KoNTroL As Range
'Ahmet'i Find metoduyla aradı ve A3 dekini buldu.
  Set KoNTroL = Range("A1:A10").Find("Ahmet")
  Debug.Print KoNTroL.Address
'Ahmet'i FindNext metoduyla tekrar aradı ve A6'dakini buldu.
  Set KoNTroL = Range("A1:A10").FindNext(KoNTroL)
  Debug.Print KoNTroL.Address
End Sub

Kendini tekrar eden veriler şayet 2’den fazla ise yada kaç adet olduğu hakkında kesin bilgimiz yoksa bu takdirde olası hepsini bulabilmek için kontrol ve döngü yöntemini kullanmalıyız.

İlk öğeyi bulmak için .Find kullanıyoruz . Bir öğe bulursak, diğer öğeleri bulmak için ise .FindNext ile bir Do Loop döngüsü kullanırız .

FindNext aranacak hücreleri tarar. Yani, A10’u bulduktan sonra A1’deki aramaya devam edecektir.  Bu da gereksiz bir sonsuz döngüye girecektir. Bu nedenle, bulduğumuz ilk hücrenin adresini saklıyoruz. FindNext bu hücreyi tekrar döndürdüğünde tüm öğeleri bulduğumuzu artık biliyoruz.

Aşağıdaki kod ile  Ahmet’in tüm yerlerini bulacağız.

Örnek Kullanım – Yukarıda da açıklamasını yaptığımız bir döngü ile FindNext kullanımını görelim.

Excel

Excel Makro FindNext Kullanımı

 

Sub FindNext_Kullanma()
Dim Aranan, ilkAdres As String
Dim KoNTroLYeRi, Bulunan As Range
Aranan = "Ahmet"
  Set KoNTroLYeRi = Range("A1:A10")
  Set Bulunan = KoNTroLYeRi.Find(Aranan)
  If Bulunan Is Nothing Then
    Debug.Print "Not found"
    Exit Sub
  End If
ilkAdres = Bulunan.Address
  Do
    Debug.Print "Bulundu: " & Bulunan.Address
    Set Bulunan = KoNTroLYeRi.FindNext(Bulunan)
  Loop While ilkAdres <> Bulunan.Address
End Sub

Örnekte gördüğünüz gibi üç hücrede de Ahmet yazısı arandı ve bulundu. Arkadaşlar Find ve FindNext konularındaki eğitimimiz tamamlandı. Zaman zaman konuya güncelleme yapabilirim ancak bu konuda bol örnek yaparak olayı daha iyi anlayabilirsiniz. Sizler için yazıya youtube kanalımdan da örnekler çözdükçe buraya girmeye çalışacağım.

 

 


12 yorum

yusuf · 28 Mayıs 2021 09:39 tarihinde

Hocam rahatsız ediyorum ama benim bir sorum var videolarınızı izledim hep nette de aradım bulamadım benim iki userformlu bir çalışmam var ve ben söyle bir şey yapmak istiyorum 1.userformda depoya giriş yapıyorum ve giriş yaparken bir kod üretiyorum 2.userform da ise odalara giriş yaptığım ürünlerin çıkışını yine aynı kod üzerinden yapıyorm istediğim şu hocam 1.userform da girdiğim kod 2.userformda var ise yanı odaya çıkış yapılmış ise 1.userformda herhangi bir hüçreye 3.odaya cıkıldı diye yazsın gibisinden birşey aradım baya ama bulamadım nasıl yapabilirim .Yardımcı olursanız sevinirim

byz · 27 Aralık 2020 22:08 tarihinde

Merhabalar ben vba ile aynı sütundaki isimleri birbirleriyle eşleştirmek istiyorum yardımcı olur musunuz?
ör:
ali
ayşe
fatma ‘ yı
ali ayşe
ali fatma
ayşe fatma
şeklinde yapmak için ne yapmalıyım

İsa · 04 Kasım 2020 16:21 tarihinde

hocam merhaba,

bir excel sayfasından başka bir excel sayfasına bilgileri geçirirken bulunan ilk iki değerin satırları geçmekte fakat 3 ve daha fazla satır var ise burda döngüyü nasıl yapmalıyım.

Option Explicit

Dim ÖrnekTeklif, YeniTeklif, Dosyaxlsx As Variant
Dim wsÖrnek As Worksheet
Dim Acente, satır, katır As Variant
Dim aranan As Variant

Dim bulunan, KontrolYeri As Range
Dim ilkAdres As String
Dim Rezervasyon As Variant
Dim WsPnr As Worksheet
Dim Pax, Uçuş, Ücret, Vergi As Variant

Private Sub CommandButton1_Click()
If TextBox1 “” Then
aranan = TextBox1
Windows(“FDH_GRUP TAKIP LISTESI.xlsx”).Activate

Worksheets(“PNR”).Range(“C:C”).Find(aranan).Select
satır = ActiveCell.Row
Acente = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 12)

ÖrnekTeklif = ThisWorkbook.Path & “\Bos Teklif.xlsx”
YeniTeklif = ThisWorkbook.Path & “\” & TextBox1 & “.xlsx”
Dosyaxlsx = TextBox1 & “.xlsx”

FileCopy ÖrnekTeklif, YeniTeklif
Workbooks.Open YeniTeklif

Set wsÖrnek = Workbooks(Dosyaxlsx).Worksheets(“Örnek”)

Else
aranan = TextBox2

Set KontrolYeri = Range(“B:B”)
Set bulunan = KontrolYeri.Find(aranan)

If bulunan Is Nothing Then
MsgBox “not found”

Exit Sub

End If
ilkAdres = bulunan.Address
Do

If ilkAdres = bulunan.Address Then
bulunan.Select
satır = ActiveCell.Row
Rezervasyon = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 3)
Acente = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 12)
Uçuş = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 18)
Pax = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 4)
Ücret = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 28)
Vergi = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 26)

ÖrnekTeklif = ThisWorkbook.Path & “\Bos Teklif.xlsx”
YeniTeklif = ThisWorkbook.Path & “\” & TextBox2 & “.xlsx”
Dosyaxlsx = TextBox2 & “.xlsx”

FileCopy ÖrnekTeklif, YeniTeklif
Workbooks.Open YeniTeklif
Set wsÖrnek = Workbooks(Dosyaxlsx).Worksheets(“Örnek”)
wsÖrnek.Cells(6, 2) = Acente
wsÖrnek.Cells(i, 3) = Rezervasyon
wsÖrnek.Cells(i, 4) = Uçuş
wsÖrnek.Cells(i, 6) = Pax
wsÖrnek.Cells(i, 7) = Ücret
wsÖrnek.Cells(i, 8) = Vergi

Else

TextBox2 = “”

Unload Me

Unload Me

Unload Me

Exit Sub
End If

Windows(“FDH_GRUP TAKIP LISTESI.xlsm”).Activate

Set KontrolYeri = Range(“B:B”)

Set bulunan = KontrolYeri.FindNext(bulunan)
bulunan.Select

satır = ActiveCell.Row

Rezervasyon = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 3)
Acente = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 12)
Uçuş = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 18)
Pax = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 4)
Ücret = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 28)
Vergi = Worksheets(“PNR”).Cells(satır, 26)

wsÖrnek.Cells(i, 3) = Rezervasyon
wsÖrnek.Cells(i, 4) = Uçuş
wsÖrnek.Cells(i, 6) = Pax
wsÖrnek.Cells(i, 7) = Ücret
wsÖrnek.Cells(i, 8) = Vergi

Rows(“15”).Select

Selection.EntireRow.Hidden = False

Loop While ilkAdres bulunan.Address

End If

End Sub

Cengiz DİNÇ · 18 Ekim 2020 12:21 tarihinde

VBA Find konusunda size teşekkür etmek .Hakkınızı helal edin.Allah sağlık sıhhat afiyet versin inşallah.

mustafa · 10 Ekim 2020 15:25 tarihinde

hocam, tablodan arattğımız hücreyi, listboxa listeleyebilir miyiz? yani farklı illerin bulunduğu tabloda bursa kelimesini arattırdığım zaman bursadaki bütün abonelerimi listboxta listelenmesini yapamıyorum.

ANONIM · 24 Eylül 2020 10:46 tarihinde

web ortamındaki engüzel geniş kapsamlı sade anlaşılır bir çalışma çook teşekkür ederim..
lütfen scripting.dictionary içinde böyle bir eğitim bekliyoruz..şimdiden teşekkürler

kemal özdemir · 12 Temmuz 2020 17:11 tarihinde

Anlatımınız güzel. VBA yazarken Excel fonksiyonunu da göstremenize devam ediniz. Öğretici oluyor.

umut · 17 Mayıs 2020 13:47 tarihinde

teşekkürler

Anonim · 16 Mayıs 2020 02:23 tarihinde

Sayfanın veya bir tablonun copy yöntemleri hakkın bir çalışma yapa bilir misiniz? Çalışmalarının devamını dileriz dualarımız dasınız.Teşekkürler

  Dilaver AJDER · 04 Temmuz 2020 18:08 tarihinde

  Herkesin olduğu gibi ama belki benim biraz daha fazla duaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim.

Anonim · 16 Mayıs 2020 01:31 tarihinde

Siz Bir Harikasınız Teşekkür ederim

Anonim · 08 Nisan 2020 18:13 tarihinde

Süper olmuş. Açıklayıcı anlatımı basit. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.