İngilizce Excel kullanıyorsanız Fonksiyon ve Formüllerin listesini de elbette ingilizce olarak biliyorsunuzdur. Ama Türkçe Excel kullanmaya başladığınızda bu sizin için bir sıkıntıya dönüşebilir. Aslında tam tersi bir durumda söz konusu olabilmektedir. Evinizde Ms Office Excel Türkçe sürüm kullanıyor ama iş yerinizde Ms Office Excel’in ingilizce sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da Fonksiyonun bir dilini bildiğinizde aşağıda size vereceğim tablodan diğerini de öğrenebilirsiniz.

Excel’de kullanılan Fonksiyon ve Formüllerin Türkçe İngilizce karşılıklarını gösteren tablo listesi.

Mantıksal Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
VE AND
YANLIŞ FALSE
EĞER IF
DEĞİL NOT
YADA OR
DOĞRU TRUE

Arama ve Başvuru Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
ADRES ADDRESS
ALANSAY AREAS
ELEMAN CHOOSE
SÜTUN COLUMN
SÜTUNSAY COLUMNS
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA
YATAYARA HLOOKUP
KÖPRÜ HYPERLINK
İNDİS INDEX
DOLAYLI INDIRECT
ARA LOOKUP
KAÇINCI MATCH
KAYDIR OFFSET
SATIR ROW
SATIRSAY ROWS
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE
DÜŞEYARA VLOOKUP

Bilgi Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
HÜCRE CELL
HATA.TİPİ ERROR.TYPE
BİLGİ INFO
EBOŞSA ISBLANK
EHATA ISERR
EHATALIYSA ISERROR
ÇİFTMİ ISEVEN
EMANTIKSALSA ISLOGICAL
EYOKSA ISNA
EMETİNDEĞİLSE ISNONTEXT
ESAYIYSA ISNUMBER
TEKMİ ISODD
EREFSE ISREF
EMETİNSE ISTEXT
S N
YOKSAY NA
TÜR TYPE

Finansal Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİ INGILIZCE ISMI
GERÇEKFAİZ ACCRINT
GERÇEKFAİZV ACCRINTM
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
KUPONGÜNBD COUPDAYBS
KUPONGÜN COUPDAYS
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC
KUPONGÜNSKT COUPNCD
KUPONSAYI COUPNUM
KUPONGÜNÖKT COUPPCD
TOPÖDENENFAİZ CUMIMPT
TOPANAPARA CUMPRINC
AZALANBAKİYE DB
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB
İNDİRİM DISC
LİRAON DOLLARDE
LİRAKES DOLLARFR
SÜRE DURATION
ETKİN EFFECT
GD FV
GDPROGRAM GDPROGRAM
FAİZORANI INTRATE
FAİZTUTARI IPMT
İÇ_VERİM_ORANI IRR
ISPMT ISPMT
MSÜRE MDURATION
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR
NOMİNAL NOMINAL
TAKSİT_SAYISI NPER
NBD NPV
TEKYDEĞER ODDFPRICE
TEKYÖDEME ODDFYIELD
TEKSDEĞER ODDLPRICE
TEKSÖDEME ODDLYIELD
DEVRESEL_ÖDEME PMT
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT
DEĞER PRICE
DEĞERİND PRICEDISC
DEĞERVADE PRICEMAT
BD PV
FAİZ_ORANI RATE
GETİRİ RECEIVED
DA SLN
YAT SYD
HTAHEŞ TBILLEQ
HTAHDEÐER TBILLPRICE
HTAHÖDEME TBILLYIELD
DAB VDB
AİÇVERİMORANI XIRR
ANBD XNPV
ÖDEME YIELD
ÖDEMEİND YIELDDISC
ÖDEMEVADE YIELDMAT

İstatistiksel Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
ORTSAP AVEDEV
ORTALAMA AVERAGE
ORTALAMAA AVERAGEA
BETADAĞ BETADIST
BETATERS BETAINV
BİNOMDAĞ BINOMDIST
KİKAREDAĞ CHIDIST
KİKARETERS CHIINV
KİKARETEST CHITEST
GÜVENİRLİK CONFIDENCE
KORELASYON CORREL
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA
BOŞLUKSAY COUNTBLANK
EĞERSAY COUNTIF
ÇOKEĞERSAY COUNTIFS
KOVARYANS COVAR
KRİTİKBİNOM CRITBINOM
SAPKARE DEVSQ
ÜSTELDAĞ EXPONDIST
FDAĞ FDIST
FTERS FINV
FISHER FISHER
FISHERTERS FISHERINV
TAHMİN FORECAST
SIKLIK FREQUENCY
FTEST FTEST
GAMADAĞ GAMMADIST
GAMATERS GAMMAINV
GAMALN GAMMALN
GEOORT GEOMEAN
BÜYÜME GROWTH
HARORT HARMEAN
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST
KESMENOKTASI INTERCEPT
BASIKLIK KURT
BÜYÜK LARGE
DOT LINEST
LOT LOGEST
LOGTERS LOGINV
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST
MAK MAX
MAKA MAXA
ORTANCA MEDIAN
MİN MIN
MİNA MINA
ENÇOK_OLAN MODE
NEGBİNOMDAĞ NEGBINOMDIST
NORMDAĞ NORMDIST
NORMTERS NORMINV
NORMSDAĞ NORMSDIST
NORMSTERS NORMSINV
PEARSON PEARSON
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE
YÜZDERANK PERCENTRANK
PERMÜTASYON PERMUT
POISSON POISSON
OLASILIK PROB
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE
RANK RANK
RKARE RSQ
ÇARPIKLIK SKEW
EĞİM SLOPE
KÜÇÜK SMALL
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE
STDSAPMA STDEV
STDSAPMAA STDEVA
STDSAPMAS STDEVP
STDSAPMASA STDEVPA
STHYX STEYX
TDAĞ TDIST
TTERS TINV
EĞİLİM TREND
KIRPORTALAMA TRIMMEAN
TTEST TTEST
VAR VAR
VARA VARA
VARS VARP
VARSA VARPA
WEIBULL WEIBULL
ZTEST ZTEST

Matematiksel ve Trigonometrik Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
MUTLAK ABS
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ASİN ASIN
ASİNH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
TAVANAYUVARLA CEILING
KOMBİNASYON COMBIN
COS COS
COSH COSH
DERECE DEGREES
ÇİFT EVEN
ÜS EXP
ÇARPINIM FACT
TABANAYUVARLA FLOOR
OBEB GCD
TAMSAYI INT
OKEK LCM
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
DETERMİNANT MDETERM
DİZEY_TERS MINVERSE
DÇARP MMULT
MOD MOD
KYUVARLA MROUND
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL
TEK ODD
PI
KUVVET POWER
ÇARPIM PRODUCT
BÖLÜM QUOTIENT
RADYAN RADIANS
S_SAYI_ÜRET RAND
RASTGELEARADA RANDBETWEEN
ROMEN ROMAN
YUVARLA ROUND
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN
YUKARIYUVARLA ROUNDUP
SERİTOPLA SERIESSUM
İŞARET SIGN
SİN SIN
SİNH SINH
KAREKÖK SQRT
KAREKÖKPİ SQRTPI
ALTTOPLAM SUBTOTAL
TOPLA SUM
ETOPLA SUMIF
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT
TOPKARE SUMSQ
TOPX2EY2 SUMX2MY2
TOPX2AY2 SUMX2PY2
TOPXEY2 SUMXMY2
TAN TAN
TANH TANH
NSAT TRUNC

Metinsel Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
DAMGA CHAR
TEMİZ CLEAN
KOD CODE
BİRLEŞTİR CONCATENATE
LİRA DOLLAR
ÖZDEŞ EXACT
BUL FIND
SAYIDÜZENLE FIXED
SOLDAN LEFT
UZUNLUK LEN
KÜÇÜKHARF LOWER
PARÇAAL MID
YAZIM.DÜZENİ PROPER
DEĞİŞTİR REPLACE
YİNELE REPT
SAĞDAN RIGHT
MBUL SEARCH
YERİNEKOY SUBSTITUTE
M T
METNEÇEVİR TEXT
KIRP TRIM
BÜYÜKHARF UPPER
SAYIYAÇEVİR VALUE
UNICODE UNICODE
UNICHAR UNICODEKARAKTERİ
BAHTTEXT BAHTMETİN

Mühendislik Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
BIN2OCT BIN2OCT
KARMAŞIK COMPLEX
ÇEVİR CONVERT
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
DEC2OCT DEC2OCT
DELTA DELTA
HATAİŞLEV ERF
TÜMHATAİŞLEV ERFC
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE
BESINIR GESTEP
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HEX2OCT HEX2OCT
SANMUTLAK IMABS
SANAL IMAGINARY
SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT
SANEŞLENEK IMCONJUGATE
SANCOS IMCOS
SANBÖL IMDIV
SANÜS IMEXP
SANLN IMLN
SANLOG10 IMLOG10
SANLOG2 IMLOG2
SANKUVVET IMPOWER
SANÇARP IMPRODUCT
SANGERÇEK IMREAL
SANSIN IMSIN
SANKAREKÖK IMSQRT
SANÇIKAR IMSUB
SANTOPLA IMSUM
OCT2BIN OCT2BIN
OCT2DEC OCT2DEC
OCT2HEX OCT2OCT

Tarih ve Saat Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
TARİH DATE
TARİHSAYISI DATEVALUE
GÜN DAY
GÜN360 DAYS360
SERİAY EDTE
SERİTARİH EOMONTH
SAAT HOUR
DAKİKA MINUTE
AY MONTH
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS
ŞİMDİ NOW
SANİYE SECOND
ZAMAN TIME
ZAMANSAYISI TIMEVALUE
ETARİHLİ DATEDIF
BUGÜN TODAY
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY
HAFTASAY WEEKNUM
İŞGÜNÜ WORKDAY
YIL YEAR
YILORAN YEARFRAC

Veritabanı Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİ İNGİLİZCE İSMİ
VSEÇORT DAVERAGE
VSEÇSAY DCOUNT
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA
VAL DGET
VSEÇMAK DMAX
VSEÇMİN DMIN
VSEÇÇARP DPRODUCT
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP
VSEÇTOPLA DSUM
VSEÇVAR DVAR
VSEÇVARS DVARP

 


1 yorum

Excel'de Koşullu Biçimlendirme Satırda En Küçük ve En Yüksek Değerleri Renklendirme » Ücretsiz Eğitimler Excel Word Access WEB Dersleri ve Pratik Bilgiler · 12 Ocak 2021 18:18 tarihinde

[…] içerisindeki bütün formüllerin Türkçe ve İngilizce karşılıklarını buraya tıklayarak […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.