İngilizce Excel kullanıyorsanız Fonksiyon ve Formüllerin listesini de elbette ingilizce olarak biliyorsunuzdur. Ama Türkçe Excel kullanmaya başladığınızda bu sizin için bir sıkıntıya dönüşebilir. Aslında tam tersi bir durumda söz konusu olabilmektedir. Evinizde Ms Office Excel Türkçe sürüm kullanıyor ama iş yerinizde Ms Office Excel’in ingilizce sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da Fonksiyonun bir dilini bildiğinizde aşağıda size vereceğim tablodan diğerini de öğrenebilirsiniz.

Excel’de kullanılan Fonksiyon ve Formüllerin Türkçe İngilizce karşılıklarını gösteren tablo listesi.

Mantıksal Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
VEAND
YANLIŞFALSE
EĞERIF
DEĞİLNOT
YADAOR
DOĞRUTRUE

Arama ve Başvuru Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
ADRESADDRESS
ALANSAYAREAS
ELEMANCHOOSE
SÜTUNCOLUMN
SÜTUNSAYCOLUMNS
ÖZETVERİALGETPIVOTDATA
YATAYARAHLOOKUP
KÖPRÜHYPERLINK
İNDİSINDEX
DOLAYLIINDIRECT
ARALOOKUP
KAÇINCIMATCH
KAYDIROFFSET
SATIRROW
SATIRSAYROWS
DEVRİK_DÖNÜŞÜMTRANSPOSE
DÜŞEYARAVLOOKUP

Bilgi Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
HÜCRECELL
HATA.TİPİERROR.TYPE
BİLGİINFO
EBOŞSAISBLANK
EHATAISERR
EHATALIYSAISERROR
ÇİFTMİISEVEN
EMANTIKSALSAISLOGICAL
EYOKSAISNA
EMETİNDEĞİLSEISNONTEXT
ESAYIYSAISNUMBER
TEKMİISODD
EREFSEISREF
EMETİNSEISTEXT
SN
YOKSAYNA
TÜRTYPE

Finansal Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİINGILIZCE ISMI
GERÇEKFAİZACCRINT
GERÇEKFAİZVACCRINTM
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
KUPONGÜNBDCOUPDAYBS
KUPONGÜNCOUPDAYS
KUPONGÜNDSKCOUPDAYSNC
KUPONGÜNSKTCOUPNCD
KUPONSAYICOUPNUM
KUPONGÜNÖKTCOUPPCD
TOPÖDENENFAİZCUMIMPT
TOPANAPARACUMPRINC
AZALANBAKİYEDB
ÇİFTAZALANBAKİYEDDB
İNDİRİMDISC
LİRAONDOLLARDE
LİRAKESDOLLARFR
SÜREDURATION
ETKİNEFFECT
GDFV
GDPROGRAMGDPROGRAM
FAİZORANIINTRATE
FAİZTUTARIIPMT
İÇ_VERİM_ORANIIRR
ISPMTISPMT
MSÜREMDURATION
D_İÇ_VERİM_ORANIMIRR
NOMİNALNOMINAL
TAKSİT_SAYISINPER
NBDNPV
TEKYDEĞERODDFPRICE
TEKYÖDEMEODDFYIELD
TEKSDEĞERODDLPRICE
TEKSÖDEMEODDLYIELD
DEVRESEL_ÖDEMEPMT
ANA_PARA_ÖDEMESİPPMT
DEĞERPRICE
DEĞERİNDPRICEDISC
DEĞERVADEPRICEMAT
BDPV
FAİZ_ORANIRATE
GETİRİRECEIVED
DASLN
YATSYD
HTAHEŞTBILLEQ
HTAHDEÐERTBILLPRICE
HTAHÖDEMETBILLYIELD
DABVDB
AİÇVERİMORANIXIRR
ANBDXNPV
ÖDEMEYIELD
ÖDEMEİNDYIELDDISC
ÖDEMEVADEYIELDMAT

İstatistiksel Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
ORTSAPAVEDEV
ORTALAMAAVERAGE
ORTALAMAAAVERAGEA
BETADAĞBETADIST
BETATERSBETAINV
BİNOMDAĞBINOMDIST
KİKAREDAĞCHIDIST
KİKARETERSCHIINV
KİKARETESTCHITEST
GÜVENİRLİKCONFIDENCE
KORELASYONCORREL
BAĞ_DEĞ_SAYCOUNT
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAYCOUNTA
BOŞLUKSAYCOUNTBLANK
EĞERSAYCOUNTIF
ÇOKEĞERSAYCOUNTIFS
KOVARYANSCOVAR
KRİTİKBİNOMCRITBINOM
SAPKAREDEVSQ
ÜSTELDAĞEXPONDIST
FDAĞFDIST
FTERSFINV
FISHERFISHER
FISHERTERSFISHERINV
TAHMİNFORECAST
SIKLIKFREQUENCY
FTESTFTEST
GAMADAĞGAMMADIST
GAMATERSGAMMAINV
GAMALNGAMMALN
GEOORTGEOMEAN
BÜYÜMEGROWTH
HARORTHARMEAN
HİPERGEOMDAĞHYPGEOMDIST
KESMENOKTASIINTERCEPT
BASIKLIKKURT
BÜYÜKLARGE
DOTLINEST
LOTLOGEST
LOGTERSLOGINV
LOGNORMDAĞLOGNORMDIST
MAKMAX
MAKAMAXA
ORTANCAMEDIAN
MİNMIN
MİNAMINA
ENÇOK_OLANMODE
NEGBİNOMDAĞNEGBINOMDIST
NORMDAĞNORMDIST
NORMTERSNORMINV
NORMSDAĞNORMSDIST
NORMSTERSNORMSINV
PEARSONPEARSON
YÜZDEBİRLİKPERCENTILE
YÜZDERANKPERCENTRANK
PERMÜTASYONPERMUT
POISSONPOISSON
OLASILIKPROB
DÖRTTEBİRLİKQUARTILE
RANKRANK
RKARERSQ
ÇARPIKLIKSKEW
EĞİMSLOPE
KÜÇÜKSMALL
STANDARTLAŞTIRMASTANDARDIZE
STDSAPMASTDEV
STDSAPMAASTDEVA
STDSAPMASSTDEVP
STDSAPMASASTDEVPA
STHYXSTEYX
TDAĞTDIST
TTERSTINV
EĞİLİMTREND
KIRPORTALAMATRIMMEAN
TTESTTTEST
VARVAR
VARAVARA
VARSVARP
VARSAVARPA
WEIBULLWEIBULL
ZTESTZTEST

Matematiksel ve Trigonometrik Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
MUTLAKABS
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ASİNASIN
ASİNHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
TAVANAYUVARLACEILING
KOMBİNASYONCOMBIN
COSCOS
COSHCOSH
DERECEDEGREES
ÇİFTEVEN
ÜSEXP
ÇARPINIMFACT
TABANAYUVARLAFLOOR
OBEBGCD
TAMSAYIINT
OKEKLCM
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
DETERMİNANTMDETERM
DİZEY_TERSMINVERSE
DÇARPMMULT
MODMOD
KYUVARLAMROUND
ÇOKTERİMLİMULTINOMIAL
TEKODD
PI
KUVVETPOWER
ÇARPIMPRODUCT
BÖLÜMQUOTIENT
RADYANRADIANS
S_SAYI_ÜRETRAND
RASTGELEARADARANDBETWEEN
ROMENROMAN
YUVARLAROUND
AŞAĞIYUVARLAROUNDDOWN
YUKARIYUVARLAROUNDUP
SERİTOPLASERIESSUM
İŞARETSIGN
SİNSIN
SİNHSINH
KAREKÖKSQRT
KAREKÖKPİSQRTPI
ALTTOPLAMSUBTOTAL
TOPLASUM
ETOPLASUMIF
TOPLA.ÇARPIMSUMPRODUCT
TOPKARESUMSQ
TOPX2EY2SUMX2MY2
TOPX2AY2SUMX2PY2
TOPXEY2SUMXMY2
TANTAN
TANHTANH
NSATTRUNC

Metinsel Fonksiyonlar

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
DAMGACHAR
TEMİZCLEAN
KODCODE
BİRLEŞTİRCONCATENATE
LİRADOLLAR
ÖZDEŞEXACT
BULFIND
SAYIDÜZENLEFIXED
SOLDANLEFT
UZUNLUKLEN
KÜÇÜKHARFLOWER
PARÇAALMID
YAZIM.DÜZENİPROPER
DEĞİŞTİRREPLACE
YİNELEREPT
SAĞDANRIGHT
MBULSEARCH
YERİNEKOYSUBSTITUTE
MT
METNEÇEVİRTEXT
KIRPTRIM
BÜYÜKHARFUPPER
SAYIYAÇEVİRVALUE
UNICODEUNICODE
UNICHARUNICODEKARAKTERİ
BAHTTEXTBAHTMETİN

Mühendislik Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BIN2DECBIN2DEC
BIN2HEXBIN2HEX
BIN2OCTBIN2OCT
KARMAŞIKCOMPLEX
ÇEVİRCONVERT
DEC2BINDEC2BIN
DEC2HEXDEC2HEX
DEC2OCTDEC2OCT
DELTADELTA
HATAİŞLEVERF
TÜMHATAİŞLEVERFC
ÇİFTFAKTÖRFACTDOUBLE
BESINIRGESTEP
HEX2BINHEX2BIN
HEX2DECHEX2DEC
HEX2OCTHEX2OCT
SANMUTLAKIMABS
SANALIMAGINARY
SANBAĞ_DEĞİŞKENIMARGUMENT
SANEŞLENEKIMCONJUGATE
SANCOSIMCOS
SANBÖLIMDIV
SANÜSIMEXP
SANLNIMLN
SANLOG10IMLOG10
SANLOG2IMLOG2
SANKUVVETIMPOWER
SANÇARPIMPRODUCT
SANGERÇEKIMREAL
SANSINIMSIN
SANKAREKÖKIMSQRT
SANÇIKARIMSUB
SANTOPLAIMSUM
OCT2BINOCT2BIN
OCT2DECOCT2DEC
OCT2HEXOCT2OCT

Tarih ve Saat Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
TARİHDATE
TARİHSAYISIDATEVALUE
GÜNDAY
GÜN360DAYS360
SERİAYEDTE
SERİTARİHEOMONTH
SAATHOUR
DAKİKAMINUTE
AYMONTH
TAMİŞGÜNÜNETWORKDAYS
ŞİMDİNOW
SANİYESECOND
ZAMANTIME
ZAMANSAYISITIMEVALUE
ETARİHLİDATEDIF
BUGÜNTODAY
HAFTANINGÜNÜWEEKDAY
HAFTASAYWEEKNUM
İŞGÜNÜWORKDAY
YILYEAR
YILORANYEARFRAC

Veritabanı Fonksiyonları

TÜRKÇE İSMİİNGİLİZCE İSMİ
VSEÇORTDAVERAGE
VSEÇSAYDCOUNT
VSEÇSAYDOLUDCOUNTA
VALDGET
VSEÇMAKDMAX
VSEÇMİNDMIN
VSEÇÇARPDPRODUCT
VSEÇSTDSAPMADSTDEV
VSEÇSTDSAPMASDSTDEVP
VSEÇTOPLADSUM
VSEÇVARDVAR
VSEÇVARSDVARP

 


1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.