Başlangıç, medya markası, devlet kurumları, vakıf veya kâr amacı gütmeyen kuruluşların erişimlerini genişleten ve başarılarını hızlandıran keskin, güvenilir ve kullanışlı sayısal araçlara erişebilecekleri herhangi ciddi bir girişimin önemi giderek önemlidir. Ticari yazılım birçok organizasyon için bir rol oynamaya devam etmekle birlikte, giderek daha çok sayıda kurum, çözümler için açık kaynak yazılımının daha az kısıtlı ve çoğu zaman daha ucuz olan dünyasına giriyor. Web sitelerinden analitik veri platformlarına kadar her şeyi inşa etmek için erişilebilir, ağırlıklı olarak ücretsiz bir forum sunan açık kaynak, dijital topluluk için yaşamsal öneme sahiptir. Açık kaynak, aksi takdirde nadiren bağlanacak gruplar arasında yaratıcılık ve kaynak paylaşımını da teşvik eder. Bu, kendi başına güçlü dijital ürünler üretmek için bütçelerden yoksun olan birçok kâr amacı gütmeyen kuruluş için kritik öneme sahip bir işbirliği biçimidir. Düzgün bir şekilde desteklendiğinde, açık kaynaklı yazılım yeniliklere yol açabilir, toplumsal iyiliği hızlandırabilir ve sonuç olarak dünyayı değiştirmeye yardımcı olabilir.

Açık kaynak yazılımı, kaynak kodları, başkaları için, özgür erişimin devam ettirilmesi dışında küçük bir kısıtlama ile okumak, çalışmak, değiştirmek ve yeniden dağıtmak için mevcut olan bir yazılım parçasıdır. Açık kaynaklı yazılım genellikle işbirliklerini ve projenin istikrarını yönetmek için özel araçlar kullanarak kod parçalarına katkıda bulunan çok sayıda yüz yüzlerce kişi ile birlikte son derece işbirliği halinde geliştirilmiştir. Açık kaynak yazılım kullanıcıları böcekleri düzeltmek ve yeni sürümün tam olarak neye gereksinim duyduğunu belirlemek için bunları oluşturanlarla doğrudan çalışırlar ve çoğu zaman teknik destek sağlamak için tüm toplum işbirliği yapar. Bazı projelerde, mühendislerin, kodlarını koruma ve zamanlama konularında belirli bir harcama yaptıkları, diğerleri ise boş zamanlarında geliştiriciler tarafından tutulan yan işlemler veya tutku projeleri olarak yaşayan kurumsal sponsorlara sahipler. Aslında, en başarılı açık kaynak projelerinden bazıları sadece yan projeler veya deneyler olarak başladı ve nihayetinde kullanıcılar ile hızlı bir tepki alarak tüm yazılım ekosistemlerine dönüştü.

Açık kaynaklı konsept, çoğu yazılımın daha çok araştırma amacıyla yazıldığı ve endüstri genelinde özgürce paylaşıldığı 1950’li ve 1960’lı yıllarda bilgi işlemenin ilk günlerine dayanıyordu. Bununla birlikte, açık kaynak projeleri, Linux gibi birkaç projenin başarısı onu ana akım haline getiren 1990’lı yıllara kadar göreli olarak karanlıkta çalışıyordu. 1990’ların sonuna gelindiğinde, Linux gelişmekte olan World Wide Web’in varsayılan sunucusu seçildi ve bugün Linux, Google’ın Android mobil işletim sisteminin ve Amazon’un Kindle e-okuyucularının kalbinde.
Şimdi, açık kaynak projelerinin ticari işletmelerle yaygınlaşması, bir zamanlar sahip olduğu “yalnızca araştırmacılar için” etiketi bırakmasına yardımcı oldu. Büyük bir girişim, yeni başlayan bir girişim veya açık kaynaklı bir yazılım kullanan bir sivil toplum kuruluşu, yazılımın serbestçe bulunabilmesi için giriş engelinin önemli ölçüde düşük olduğunu ve küçük bir çaba harcayan aynı açık kodun genellikle organizasyon. Bugün, bu organizasyonların tamamı, doğrudan özel menfaate sahip olmayan ve herkese faydalı olan olağanüstü yazılım parçaları üretmek için GitHub gibi platformlar vasıtasıyla projeler üzerinde bir araya gelebilir ve işbirliği yapabilir.
Bu işbirliği, açık kaynak toplulukları, nedenlere ve çabalara yönelik yazılım üretmek ve korumak için ortaya çıkan, küresel sorunlara açık kaynaklı çözümler yatıran UNICEF Yenilik Fonu gibi, muazzam sosyal sektör ilerlemelerine yol açtı; Açık Kaynaklı Araçlar’ı kullanarak Şehir ve Kasabaların Yurttaş Hizmetlerini Geliştirmesine Yardımcı Olmak İçin Birleşik Devletlerde Topluluk Düzenleyen Amerika Kuralları; ve yazılım geliştiricileri ile sosyal mallar için açık kaynak projeleri arasında bağlantı kurmak için bir merkez olan Code Alliance.
Daha fazla kâr amacı gütmeyen kuruluş açık kaynaklı çözümlere yöneldikçe, katkıları halkın erişebileceği yazılımlar sağlayarak birçok yararlanıcının başarısını etkileyen yeni bir hayırseverlik türü haline gelecektir. Birkaç vakıf ve önde gelen teknoloji şirketi, açık kaynak sektörünü ileriye götürmeyi amaçlayan bağışları finanse ederek açık kaynak fenomeniyle de uğraşmaktadır. Örneğin Mozilla, Ushahidi, Northeastern Üniversitesi ve Engelli Kişiler Derneği gibi kuruluşlara açık kaynak hibelerinde milyonlarca dolar finansman sağladı. Kod Birliği gibi diğer organizasyonlar, toplu halde açık kaynak projeleri üzerinde çalışmak için zaman ayırdıkları bir uzman topluluğuna dönüşmüştür.
Açık kaynak yazılımı yaygınlaştıkça, bir birey ve bir organizasyon olarak yer almanın yolları da öyle. Amerika için birçok ülkedeki “tugaylar” gibi sosyal buluşmalar ve ağ örgütleri var, sosyal sorunları çözmek için kesmek için gece organize ediyorlar ve sürekli olarak hem kodlayıcılar hem de kodlayıcı olmayan kişiler arıyorlar. Bu grupların belli bir süre için geliştiricilere zaman oluşturma çözümleri gönüllü olmaları gerekiyor, ancak teknolojiyi gerçek problem topluluklarının karşılaştığı sorunlara bağlamaya yardımcı olmak için kodlayıcı olmayanlara da ihtiyaç duyuyorlar. Bu vatandaş hayırseverleri zaman ve yeteneklerini gönüllü olarak verirler ve bu emek kodunun bir ürününü, toplumlarına ve diğer topluluğa karmaşık bir sosyal meselenin çözümüne yönelik bir hediye olarak verirler. Böyle bir işbirliği biçimi, Kasırga gönüllüleri hızla tepki çabasına yardımcı olan dijital araçları bir araya getirmek için toplandıklarında Kasırga Harvey ve Irma’nın ardından vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Bu yolla, açık kaynak çabalarını çoğaltmak isteyen hayırseverler için inanılmaz bir fırsat sunmaktadır. Kodunuzu açık kaynak koda koyarak çoğu kuruluş tarafından erişilemeyen sanal bir varlık oluşturursunuz. Bu aracın birçok insanın koşullarını iyileştirme potansiyeli, sosyal sektör içinde sonsuzdur.
Birçok açık kaynak gönüllü, kendi topluluklarına kod vererek örneği gösteriyor olsa da, açık kaynak katkılarının çoğu bireysel düzeyde ve kurumsal sponsorluktaki projelerde kalır. Bu projeler hem kâr amacı gütmeyen kuruluş hem de kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için inanılmaz derecede yararlı olsa da, açık kaynak topluluğunun bir sonraki adımı, daha kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar ve hayırsever kuruluşları koda katkıda bulunmaya teşvik etmektir. Kod vermenin, hayırsever bir eylem veya ayni bağış biçimi olduğu fikrini benimseyen kuruluşlar, kendi topluluğuna getirdiği değeri artırabilir ve aynı teknolojik çözümleri arayan diğer bireylerde ve kuruluşlarda olası müttefikleri bulamazlar.

Kategoriler: Yazılım

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.