Tercüme Nedir?

Küreselleşme kaçınılmayacak bir gerçek konumundadır. Uluslararası iletişim artık saniyeler içerisinde gerçekleşmekte, telefonlar ve bilgisayarlar hayatımızın bir parçası olmuş durumdadır. Bu iletişim olanakları ile birlikte diller arası iletişim olanaklarının artması şaşırtıcı değil. Dünya üzerindeki iletişimin sağlıklı olması alanında tercümanlar devreye girmektedir. Tercümanlar, diller arasında anlamları kaybolmadan, doğru bir biçimde, iletişimi sağlamaktan görevli olan dil uzmanlarıdır.

Tercüme Alanları Nelerdir?

tercüme

Tercüme alanları oldukça farklıdır ve pek çok alt alana ayrılmaktadır. Tercüme, hayatın her alanında ihtiyaç duyulabilecek kapsamlı bir sektördür ve farklı alanlarda ihtiyaç duyulabilmektedir. Tercüme alanları çeşitli uzmanlık gerektiren farklı alt dallardır ve her tercüme alanı farklı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Tercüme alanlarından en sık ihtiyaç duyulan alanlar aşağıda belirtilmiştir.

Akademik Tercüme: Akademik tercüme bilimsel araştırmaların ve makalelerin tercüme edildiği alandır. Araştırmalarının dergilerde yayınlanmasını isteyen akademisyenler, tez aşamasındaki doktora ve yüksek lisans öğrencileri gibi bireyler akademik tercüme ihtiyacı duymaktadır. Akademik dil günlük konuşma dilinden oldukça farklılık göstermektedir ve akademik tercüme de kendi alt alanlarına ayrılmaktadır. Tıbbi akademik tercüme, fen bilimleri akademik tercüme, beşeri bilimler akademik tercüme gibi pek çok akademik tercüme alanı bulunmaktadır.

Hukuki Tercüme: Hukuki tercüme hukuk alanında yapılan tercümelerin genel adıdır. Hukuki tercüme alanında ağır teknik terimler bulunmaktadır ve hukuki tercümanlar hukuk alanında da yetkinlik göstermek zorundadır. Aynı zamanda hukuki tercümanlar hedef dil ülkelerinin yasalarına da hakim olmalıdır çünkü yasalar ve kelime anlamları ülkeler arası oldukça farklılık göstermektedir.

Tıbbi Tercüme: Aynı zamanda medikal tercüme adı da verilen tıbbi tercüme, tıp alanında gerçekleştirilen tercümelere verilen genel addır. Tıbbi tercüme insan hayatı ile doğrudan ilişkili olduğu nedeni ile tıbbi tercüman oldukça dikkatli ve doğru bir tercüme gerçekleştirmeye özen göstermek zorundadır. Tıbbi tercüme alanında uzmanlaşan tercümanın tıbbi terimlere ve genel tıbbi bilgilere hakim olması gerekmektedir.

Din ve İslam Alanında Tercüme

İslam alanında da tercüme oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen en önemli tercüme olan Kuran-ı Kerim, tercümenin önemine oldukça güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Doğru anlam çıkarılabilmesi ve önemli bilgilerin diller arasında taşınabilmesi için alanında yetkin ve bilgili tercümanlar büyük rol oynamaktadır.

Online Tercüme Hizmetleri

tercüme

Tercüme alanlarının gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi ile tercüme hizmeti de online platformlara taşınmış durumda. Teknoloji ile iç içe olduğumuz bu çağda geleneksel tercüme bürolarının yerine online tercüme büroları gelmiş bulunmakta. Tercüme hizmetinin ulaşılabilirliğini oldukça arttıran online tercüme büroları aynı zamanda kaliteli tercüme hizmetine ulaşmayı sağlamaktadır.

Makine çevirileri hızlı olmalarına rağmen asla insan tercümesi ile aynı seviyede değildir. Kelimeleri tercüme ederken makine çevirileri kullanışlı olabilir ancak bir metin tercüme edilirken makine çevirileri oldukça yetersiz bulunmaktadır. Çevirimvar online tercüme bürosu gibi tercüme büroları sayesinde makine çevirilerinin ulaşılabilirliği ve geleneksel tercüme bürolarının profesyonel ve kaliteli tercümesi buluşturmaktadır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.