İSLAM  DİNİNDE  AHLAKİ  GÖREVLER 1

İSLAM DİNİNDE AHLAKİ GÖREVLER

İSLAM DİNİNDE AHLAKİ GÖREVLER

Dinimiz aileye büyük önem vermiştir, aileyi meydana getiren kimselerin karşılıklı görevleri üzerinde titizlikle durmuştur. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur.

Ahlaki Görevlerimiz:

İslam Dininde Ahlaki Görevler Başlıca Beş Kısımdır:

  1. Allah’a, Peygambere ve Kur-an’a karşı görevlerimiz.
  2. Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz.
  3. Ailemize karşı görevlerimiz.
  4. Vatan ve milletimize karşı görevlerimiz.
  5. Bütün insanlara karşı görevlerimiz.

Şahsa ait Görevler:
İnsanın başkalarına olduğu gibi, kendine karşı da birtakım görevleri vardır. Bu görevlerden bir kısmı vücudu, diğer bir kısmı da ruhuyla ilgilidir. Her şeyden önce vücudu temiz tutmak, (daha&helliip;)