Alıştırma-Uygulama Programları

Alıştırma-Uygulama Programları     Diğer bir bölümümüzde bahsettiğimiz gibi Öğretici programlar gibi “alıştırma-uygulama” programları da nesnelci bir yaklaşımdır.     Bu programlar Öğretici programları bütünleştiricisi olarak kullanılabilir.     Alıştırma-uygulama programının maddeleri, çalışma sayfalarından ve ders kitaplarından yararlanılarak kolayca hazırlanabilir ve bu kaynaklardan daha etkili olabilir.     Nitelikli alıştırma-uygulama programları sayısal olarak yetersiz durumdadır.

Bire-Bir Uygulama Programları

Bire-Bir Uygulama Programları     Bilgisayarın öğretmenin rolünü üstlendiği bilgisayara dayalı öğretim modelidir. (içerik sunma, uygulama sağlama ve öğrenmeyi değerlendirme)     Bire-Bir Öğretim Programları, içeriği neredeyse gerçek bir öğretmen gibi öğrenciye sunmak için kullanılır.

BDE Yazılımlarının Genel Özellikleri

BDE Yazılımlarının Genel Özellikleri BDE yazılımları kullanıcıların veya öğrencilerin özelliklerine ve kullanıldıkları ortamlara göre değişik nitelikler taşımaktadırlar. Örneğin evde kendi başına çalışma biçimine göre hazırlanmış bir ders yazılımının özellikleri ile bilgisayar laboratuvarında öğretmen ve sınıf eşliğinde ve belirli bir ders saatinde uygulanacak ders yazılımının özellikleri önemli ölçüde farklıdır. Eğitim Yazılımları‘nın özellikleri incelenirken yazılımın ilişki içinde

Türkiye de BDE nin Gelişimi

Türkiye de BDE nin Gelişimi Kısaca maddeler halinde özetlemek gerirse : Bilgisayar kullanımı 1960 lı yılların başından itibaren önce kamu sonra özel kuruluşlarda yaygınlaştı. Eğitim alanında ilk gelişim 1984 yılında başlatıldı MEB tarafından 1985 yılında 1100 adet Bilgisayar üç ayrı markanın (IBM, AMSTRAD, MACINTOSH) Anadolu Liseleri ve her ilde bir liseye dağıtımları yapıldı. Aynı yıl içinde

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM BDE nin Birkaç Değişik tanımı yapılabilir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE); Bilgisayarla öğretme sürecidir. Öğretme aracı olarak bi bilgisayar programını kullanan bireysel eğitim sistemidir. Bir bilgisayarı kullanan birisi tarafından öğrenilebilecek bilgi ve beceriler sunan eğitsel bir bilgisayar programıdır.   Bir alanın (matematik.fizik, kimya vb.) öğretimde bilgisayarın öğretmen ve öğrenciye yardımcı bir araç olarak