Bire-Bir Uygulama Programları

   images Bilgisayarın öğretmenin rolünü üstlendiği bilgisayara dayalı öğretim modelidir. (içerik sunma, uygulama sağlama ve öğrenmeyi değerlendirme)

    Bire-Bir Öğretim Programları, içeriği neredeyse gerçek bir öğretmen gibi öğrenciye sunmak için kullanılır.

Bire-Bir Öğretim Programlarının İşlevi

Bu yazılımlar içeriği öğrenciye sundukları için bilimin herhangi bir alanında aşağıdaki durumlar için kullanılabilir:

    Öğrenci gerekli önbilgilere ihtiyaç duyduğunda hatırlatmak amacıyla,

    Öğrencinin daha yeni bilgiler öğrenmek isteğiyle hareket ettiğinde ortamı zenginleştirmek amacıyla,

    İçeriğin tüm öğrencilere tanıtılası(ve bu arada, öğretmenin diğer eğitsel etkinliklerle ilgilenmesinde kolaylık sağlaması) amacıyla.

Bire-Bir Öğretim Programlarının Bilişsel İşlevi

    Sözel ve kavramsal öğrenme için iyi bir tercihtir.

    Öğrencinin zamanının büyük bir kısmını harcamasını gerektirebilir.

    Bireysel ve 2-3 kişilik gruplar tarafından etkin bir biçimde kullanılabilir.

    Öğrencinin aldığı bilgiyi uygulamasına yönelik fırsatlarla desteklenmelidir.

Bire-Bir Öğretim Programlarını Değerlendirme Ölçütleri

    Öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekmelidir.

    Öğrenim hedeflerini belirtmelidir.

    Öğrencilerin konuyu öğrenebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri hatırlamalarını sağlamalıdır.

    Ders konusunu bilgisayarın çoklu ortam (grafik, ses… vb.) özelliklerini kullanarak sunmalıdır.

    Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için örnek sorular sormalı ve çözümleri göstermelidir.

    Zamanında ve yararlı geri bildirimler sağlayarak öğrencilerin doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamalıdır.

    Ders sonunda öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini ölçmek için ders sonu testi uygulanmalıdır.

Alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.