Basic Standard ASCII Characters Table – ASCII Karakter Tablosu

Ascii bilgisayarlardaki ve diğer cihazlardaki metin dosyaları için standart bir kod lamadır. ASCII karakterleri 128 sembol ve harf’den oluşur. Bu semboller, harfler Büyük harf, Küçük harf, Sayılar, Noktalama işaretleri, Özel karakterler ve kontrol karakterlerinden oluşur. Karakter kümesindeki her sembol, 0’dan 127’ye kadar, Onaltılık ve Octal değerlere eşdeğer olan bir Ondalık değerle temsil edilebilir.

Konumuz olan Excel ve Windows Bilgisayarlar ANSI Kod sistemini  kullanır

Excel, Windows sistemleri için de standart ANSI karakter kümesini kullanır. Windows işletim ortamı, ANSI karakter kümesini kullanır, Macintosh ise Macintosh karakter kümesini kullanır; bu nedenle, Excel Char Function tarafından aynı sayısal değerler için döndürülen karakterler, çalışma ortamlarında farklılık gösterebilir. Chr’nin Excel VBA işlevine benzer şekilde, belirtilen karakter kodu için bir Unicode karakteri döndüren VBA ChrW işlevine sahip olursunuz ve yine AscW, belirtilen karakter için Unicode karakter kodunu döndürdüğü excel vba Asc ve AscW işlevlerine sahiptir.  

Yazdırılabilir karakterler, harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve ortak semboller içeren temel karakter kümesi. 127 değeri haricinde, her bir değere klavyeden erişilebilir.

DeğerKarakterDeğerKarakter
32Space80P
33!81Q
3482R
35#83S
36$84T
37%85U
38&86V
3987W
40(88X
41)89Y
42*90Z
43+91[
44,92\
4593]
46.94^
47/95_
48096`
49197a
50298b
51399c
524100d
535101e
546102f
557103g
568104h
579105i
58:106j
59;107k
60<108l
61=109m
62>110n
63?111o
64@112p
65A113q
66B114r
67C115s
68D116t
69E117u
70F118v
71G119w
72H120x
73I121y
74J122z
75K123{
76L124|
77M125}
78N126~
79O127delete

Bu Tablodaki karakterleri Microsoft Office programında ALT tuşuna basılı tutarken klavyeden değerini girerek oluşturabilirsiniz.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.