Basic Standard ASCII Characters Table – ASCII Karakter Tablosu

Ascii bilgisayarlardaki ve diğer cihazlardaki metin dosyaları için standart bir kod lamadır. ASCII karakterleri 128 sembol ve harf’den oluşur. Bu semboller, harfler Büyük harf, Küçük harf, Sayılar, Noktalama işaretleri, Özel karakterler ve kontrol karakterlerinden oluşur. Karakter kümesindeki her sembol, 0’dan 127’ye kadar, Onaltılık ve Octal değerlere eşdeğer olan bir Ondalık değerle temsil edilebilir.

Konumuz olan Excel ve Windows Bilgisayarlar ANSI Kod sistemini  kullanır

Excel, Windows sistemleri için de standart ANSI karakter kümesini kullanır. Windows işletim ortamı, ANSI karakter kümesini kullanır, Macintosh ise Macintosh karakter kümesini kullanır; bu nedenle, Excel Char Function tarafından aynı sayısal değerler için döndürülen karakterler, çalışma ortamlarında farklılık gösterebilir. Chr’nin Excel VBA işlevine benzer şekilde, belirtilen karakter kodu için bir Unicode karakteri döndüren VBA ChrW işlevine sahip olursunuz ve yine AscW, belirtilen karakter için Unicode karakter kodunu döndürdüğü excel vba Asc ve AscW işlevlerine sahiptir.  

Yazdırılabilir karakterler, harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve ortak semboller içeren temel karakter kümesi. 127 değeri haricinde, her bir değere klavyeden erişilebilir.

Değer Karakter Değer Karakter
32 Space 80 P
33 ! 81 Q
34 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 87 W
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 delete

Bu Tablodaki karakterleri Microsoft Office programında ALT tuşuna basılı tutarken klavyeden değerini girerek oluşturabilirsiniz.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.