ComboBox hemen hemen tüm programlama dillerin de en sık kullanılan metodlardan biri olduğu gibi Excel VBA üzerinde de çok sık kullanılır. Bundan önce ComboBox ile ilgili hem sitemizde hemde Youtube kanalımızda DEGARADO nasıl kullanıldığına dair anlatımlar yapmıştım. Yine ComboBox kullanımı ile ilgili bazı detayları bu yazıda sizlere vermeye çalışacağım.

Başlıklar halinde anlatacaklarım şunlardır.

 1. ComboBox İlk Görünüm
 2. ComboBox Seçili Açılması
 3. ComboBox da Listeyi Daha Az veya Çok Gösterme
 4. ComboBox Boş Satırları Göstermesin
 5. ComboBox Görünümünü TextBox’a Çevirme
 6. ComboBox Buton Şekilleri
 7. ComboBox Hızlı Seçim
 8. ComboBox da Klavyeyi Yasaklama
 9. ComboBox Listesine Seçenek Düğmesi Ekleme
 10. ComboBox Properties Penceresindeki Tüm Özellikler

ComboBox İlk Görünüm

ComboBox üzerine veri girildiğinde görünüm olarak veri girilmemiş bir ComboBox ile aynı görünümdedir. Ancak üstüne mouse ile tıklatınca ComboBox açılır ve içerisindeki verileri görebileceğiniz ve seçim yapabileceğiniz bir liste karşınıza çıkar.combobox kullanımı

ComboBox’ın Seçili Açılması – ListIndex –

İsterseniz ComboBox Yüklenir Yüklenmez İstediğiniz bir verinin seçili halde gelmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için ComboBox’ıon yüklendiği hangi UserForm ise o UserForm’un initialize kısmına

ComboBox1.ListIndex = 0 'listedeki birinci değer
ComboBox1.ListIndex = 1 'listedeki ikinci değer
ComboBox1.ListIndex = 2 'listedeki üçüncü değer vs...

yukarıda belirttiğim kodlardan sizin için hangisi uygunsa yazarak dilediğiniz verinin ComboBox’ın ilk göründüğünde aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

combobox kullanımı

ComboBox Açılan Kutusunda Daha Az veya Daha Fazla Veri Görebilmek – ListRows –

UserFormunuz’da ComboBox Açılan kutuda, içerisindeki veriler ne kadar fazla olursa olsun ilk açıldığında varsayılan olarak en fazla 8 adet veri gözükmektedir.  Daha fazla veri olduğunda sağ tarafındaki kaydırma çubuğu yardımı ile diğer verileri görebilmekteyiz. Tabi ki bu varsayılan değeri arttırabilmek veya azaltabilmek elimizde.

Bunun için 2 ayrı yöntem mevcuttur.

1- İlk yöntem; ComboBox seçili iken Properties penceresinden ListRows özelliğini daha küçük veya daha büyük istediğiniz bir rakamla değiştirebilirsiniz.

2- İkinci yöntem; Bu yöntem de ufak bir kod yazmamız gerekiyor. Ancak bu yöntem önceki yöntemi yok saymaktadır. Yani aslında daha iyi bir yöntemdir diyebiliriz. Yazacağımız kodu UserForm’un initialize sayfasına yazmanız yeterlidir. Kod örneği ise

ComboBox1.ListRows = 15

şeklindedir.

Artık ComboBox’ın açılır kutusunda 15 adet veri birlikte görünecektir.

combobox kullanımı

ComboBox Boş Satırları Göstermesin – RowSource –

Bir sütun üzerinden veri aldığımızda bazen daha sonra dan eklenebilecek veriler düşünülerek fazladan birkaç satır ekleyebiliyoruz. Böylece ilave edilecek veriler için her seferinde kod bölümüne girip kodları değiştirmekten kurtulmuş olunur. Örneğin

ComboBox1.RowSource = "Sayfa1! A1: A65536"

Ancak bu durumda ComboBox Açılır kutusuna tıklanıldığında gereksiz boş satırlar çıkacak ve buda istenmeyen bir şey olacaktır. Bunun yerine Verilerin En son satırını ufak bir kod yardımı ile tespit ettikten sonra ComboBox’a aldırmak daha mantıklıdır. Kodumuz;

ComboBox1.RowSource = "Sayfa1! A1: a" & Range("a65536").End(xlUp).Row

şeklinde olması yeterli olacaktır.

combobox kullanımı

 

ComboBox Açılır Kutusunu Gizleme ve TextBox Nesnesi Gibi Gösterme – ShowDropButtonWhen –

ComboBox’ın sağ köşesinde aşağıya doğru bir ok işareti var. İstersek bunu kaldırabilir ve tamamen bir TextBox nesnesi gibi görünmesini sağlayabiliriz. Bunun için fmShowDropButtonWhenNever özelliğini kullanmalıyız. Ayrıca bu özelliği bir koşula da bağlayabiliyoruz. Koşullu bir biçimde gizlemek için yani seçili olmadığında gizlemek için fmShowDropButtonWhenFocus özelliğini kullanabiliriz. Her halükarda gözüksün diyorsak fmShowDropButtonWhenAlways özelliğini kullanmalıyız.

Bu özellikleri iki türlü kullanabiliriz.

Birinci Yöntem; ComboBox seçili iken Properties penceresinden ShowDropButtonWhen kutusundan istediğimiz özelliği seçebiliriz.

fmShowDropButtonWhenAlways 'Her halükarda seçim yapılabilecek aşağı ok butonu gözükür.
fmShowDropButtonWhenFocus 'ComboBox seçili olmadığında seçim yapılabilecek aşağı ok butonu gizlenir, seçili olduğunda gözükür.
fmShowDropButtonWhenNever 'Her halükarda seçim yapılabilecek aşağı ok butonu gizlenir ve TextBox nesnesi gibi gözükür. Seçim için elle yazmak gerekir.

Şimdi örneklerle açıklayalım.

Kod olarak uygulamak için ComboBox’ın bulunduğu UserForm’un initialize kısmına

ComboBox1.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways 'Her halükarda seçim yapılabilecek aşağı ok butonu gözükür.
ComboBox1.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenFocus 'ComboBox seçili olmadığında seçim yapılabilecek aşağı ok butonu gizlenir, seçili olduğunda gözükür.
ComboBox1.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenNever 'Her halükarda seçim yapılabilecek aşağı ok butonu gizlenir ve TextBox nesnesi gibi gözükür. Seçim için elle yazmak gerekir.

şeklinde belirtebiliriz.

combobox kullanımıComboBox üzerindeki seçim yapılabilecek aşağı ok butonunun şeklini değiştirme – DropButtonStyle –

ComboBox’daki seçim yapılabilecek aşağı ok butonu 4 farklı şekle girebilmektedir.

Bu özellikleri yine ComboBox seçili iken Properties penceresinden DropButtonStyle seçenekleriyle değiştirebilirsiniz.

fmDropButtonStylePlain 'Boş bir düğme şeklini alır.
fmDropButtonStyleArrow 'Varsayılan görüntü yani aşağı ok butonu
fmDropButtonStyleEllipsis 'Üç nokta gösterir (...)
fmDropButtonStyleReduce 'Alt çizgi şeklini alır.

Kod olarak uygulamak için ComboBox’ın bulunduğu UserForm’un initialize kısmına

ComboBox1.DropButtonStyle = fmDropButtonStylePlain 'Boş bir düğme şeklini alır.
ComboBox1.DropButtonStyle = fmDropButtonStyleArrow 'Varsayılan görüntü yani aşağı ok butonu
ComboBox1.DropButtonStyle = fmDropButtonStyleEllipsis 'Üç nokta gösterir (...)
ComboBox1.DropButtonStyle = fmDropButtonStyleReduce 'Alt çizgi şeklini alır.

seçeneklerinden hangisini kullanmak istiyorsak yazabiliriz.

combobox kullanımı

ComboBox üzerinde verileri hızla yazarak seçme – MatchEntry –

ComboBox mantığı gereğince açılan liste kutusundan mouse yardımı ile istediğimiz veriyi seçe bilmemizi sağlar. Ancak klavye ile yazanlar için daha hızlı olması açısından yazarak da seçim yapılabilmesine olanak tanınmıştır.

Bunun içinde bir kaç seçenek mevcut. Hızlıca seçenekleri verelim;

Bu özellikleri yine ComboBox seçili iken Properties penceresinden MatchEntry seçenekleri ile değiştirebilirsiniz.

fmMatchEntryFirstLetter ' Klavyeden yazdığımız her harfi verilerin ilk harfi olarak algılar. 
fmMatchEntryComplete 'Varsayılandır ve klavyeden verileri yazarak seçe bilmemizi sağlar.
fmMatchEntryNone 'Klavyeden yazarken seçimleri karşımıza çıkarmaz ancak tam olarak yazdığımızda seçim yapılabilir.

Kod olarak uygulamak için ComboBox’ın bulunduğu UserForm’un initialize kısmına

ComboBox1.MatchEntry = fmMatchEntryLetter ' Klavyeden yazdığımız her harfi verilerin ilk harfi olarak algılar.
ComboBox1.MatchEntry = fmMatchEntryComplete 'Varsayılandır ve klavyeden verileri yazarak seçe bilmemizi sağlar.
ComboBox1.MatchEntry = fmMatchEntryNone 'Klavyeden yazarken seçimleri karşımıza çıkarmaz ancak tam olarak yazdığımızda seçim yapılabilir.

combobox kullanımıComboBox’daki verilere Klavye ile müdahaleyi kaldırma – Style –

ComboBox üzerindeki verilere klavye ile müdahaleyi tamamen kaldırmak için ise ComboBox seçili iken Properties penceresinden Style özelliğini kullanabilirsiniz.

fmStyleDropDownList 'Klavyeden müdahale etmeyi yasaklar
fmStyleDropDownCombo 'Varsayılandır ve klavye ile müdahale edilebilir.

Kod olarak uygulamak için ComboBox’ın bulunduğu UserForm’un initialize kısmına

ComboBox1.Style = fmStyleDropDownList 'Klavyeden müdahale etmeyi yasaklar
ComboBox1.Style = fmStyleDropDownCombo 'Varsayılandır ve klavye ile müdahale edilebilir.

combobox kullanımı

ComboBox’daki verilerimize seçenek düğmesi ekleme – ListStyle –

ComboBox içerisindeki verilerin hemen yanına seçenek düğmesi ekleyerek daha güzel bir görüntü elde edebiliriz.

Bu özelliği yine ComboBox seçili iken Properties penceresinden ListStyle seçeneği ile değiştirebilirsiniz.

fmListStylePlain 'Seçenek düğmesi göstermez
fmListStyleOption 'Seçenek düğmesi gösterir

Kod olarak uygulamak için ComboBox’ın bulunduğu UserForm’un initialize kısmına

ComboBox1.ListStyle = fmListStylePlain 'Seçenek düğmesi göstermez
ComboBox1.ListStyle = fmListStyleOption 'Seçenek düğmesi gösterir

combobox kullanımıSon olarak ComboBox’ın diğer bütün özelliklerini liste halinde vermeye çalışalım.

ComboBox seçili iken Properties penceresinden yapılabilecekler.

Özellikleri

Penceresi

Alabileceği

Değerler

Açıklaması
AutoSize False  Varsayılandır. Seçeneği ComboBox’ı istediğiniz gibi boyutlandırabilmeyi sağlar.
True  Seçeneği ComboBox’ı otomatik boyutlandırmayı sağlar.
AutoTab False Varsayılandır. Tab tuşlarının sırasını istediğimiz gibi düzenleyebiliriz.
True Tab tuşlarının sırasını otomatik düzenler.
AutoWordSelect False  Seçimde kelimeyi değil harfi baz alır.
True  Varsayılandır. Otomatik kelime seçebilir
BackColor ComboBox’ın arkaplan rengini ayarlayabiliriz.
BackStyle fmBackStyleOpaque  Varsayılandır. ComboBox’ın üzerinde bulunduğu Arkaplan gözükmez
fmBackStyleTransparent  ComboBox’ı saydam yapar.
BorderColor ComboBox’ın verileri gösterdiği bölümün rengini değiştirir.
BorderStyle fmBorderStyleNone  Varsayılandır.
fmBorderStyleSingle  ComboBox’ın etrafına çizgi çeker.
BoundColumn Sağ sütundaki veriyi değer olarak saklar.
ColumnCount ComboBox içerisinde kaç adet sütun gösterileceğini belirler
ColumnHeads False  Sütun başlıklarını göstermez
True  Varsayılandır. Sütun başlıklarını gösterir
ColumnWidths Sütun genişliğini ayarlar 1 idealdir veya boş bırakılır. 0 yapılırsa değerler gösterilmez
ControlSource Belirtilen bir hücre veya Adın Value değerini alır ve direk değişiklik yapılabilir.
ControlTipText ComboBox üzerine bir açıklama ekler. Mouse üzerine geldiğinde açıklama gözükür.
DragBehavior fmDragBehaviorDisabled Varsayılandır. Sürükle ve Bırak özelliğini iptal eder.
fmDragBehaviorEnabled  Sürükle ve Bırak özelliğini etkinleştirir.
DropButtonStyle Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
Enable False Seçilen değer üzerinde hiçbir kontrol sağlayamayız.
True Varsayılandır. Seçtiğimiz değer üzerinde kontrol sağlayabiliriz.
EnterFieldBehavior fmEnterFieldBehavior

RecallSelection

 Sadece son aktif olan içerik
fmEnterFieldBehavior

SelectAll

Varsayılandır. Sekme veya Tab aktif iken işe yarar. Tüm içeriği seçer
Font Yazı tipini seçmemizi sağlar
ForeColor Yazı rengini belirleyebiliriz
Height ComboBox’ın yüksekliğini ayarlayabiliriz.
HelpContextId  ID’ye göre yardım dosyası belirlemeyi sağlar
HideSelection False  Gizleme özelliğini deaktif eder.
True  Varsayılan dır. Gizleme özelliğini aktif yapar.
IMEModu Varsayılan olarak kapalı gelmektedir.
Left Userform üzerinde sola olan mesafeyi ayarlar
ListRows Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
ListStyle Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
ListWidth Varsayılan olarak “0” dır. ComboBox içerisindeki verilerin gösterileceği genişliği ayarlar.
Locked  False Varsayılandır. Veriler görüntülenebilir müdahale edilebilir.
 True Verilere elle görüntülemeyi ve müdahaleyi engeller.
MatchEntry Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
MatchRequired False Varsayılandır. Veri girişini denetlemez.
True Veri girişini denetler. Yanlış veri girildiğinde uyarı veriri.
MaxLength Varsayılan olarak “0” dır. 0 sınırlama yoktur. İzin verilen karakter uzunluğunu belirler.
MouseIcon Mouse icon dosyanızı yükleyerek iconunuzu değiştirebilmenizi sağlar.
MousePointer Excelin kendi mouse iconlarından birisini seçebilmenizi sağlar.
RowSource Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
SelectionMargin False ComboBox kenar boşluğunu kaldırır.
True Varsayılandır. ComboBox kenar boşluğu verir.
ShowDropButtonWhen Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
SpecialEffect fmSpecialEffectBump ComboBox çıkıntılı bir görünüm elde eder. Seçenek ve Onay kutularında geçersizdir.
fmSpecialEffectEtched ComboBox etrafına ince çizgi çizer, gölge yoktur
fmSpecialEffectFlat ComboBox kenarlarındaki gölgeyi kaldırır
fmSpecialEffectRaised ComboBox dışarı çıkan gölge verir
fmSpecialEffectSunken Varsayılandır.
Style Bu özellik ile ilgili yukarıda geniş açıklama yapılmıştır.
TabIndex Tab tuşu gezinme sırasını belirler.
TabStop False Varsayılandır. Tab tuşu ile ulaşılabilir.
True Tab tuşu ile ulaşılmasına engel olur.
Tag Tanımlamak için bir dize ifadesi verilebilir.
Text Metin değeri verilebilir. Veri ile eşleşen metinsel değer index değerini alıp satırla eşleşir.
TextAlign fmTextAlignCenter Metni ortalar
fmTextAlignLeft Varsayılandır. Metni sol tarafa yaslar.
fmTextAlignRight Metni sağa yaslar
TextColumn 1 ve 2 değerlerini alır. 1 değerleri 2 ise id leri gösterir.
Top Bulunduğu konumu Formun üstüne göre ayarlar
TopIndex En üst konumda görüntülenen liste numarası.
Value İsteğe bağlı kontrolün durumu veya içeriği
Visible False Varsayılandır. ComboBox’ı gizler
True ComboBox’ı gösterir
Width ComboBox’ın genişliğini belirler

10 yorum

erkan · 11 Nisan 2022 14:00 tarihinde

merheba hocam comboboxda il ilç mahalle yani birbiri ile ilişkili 3lü comboboxı nasıl yapabilriz

Oguz Meric · 11 Ocak 2021 08:08 tarihinde

Dilaver Bey;
Güzel ve detaylı açıklamalarınız için teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler paylaşmışssınız.
Bir sorum olacak size,
Eğer combobox’ta veri seçiliyse textbox a veri girişi yapılamasın istiyorum ancak aşağıdaki gibi yaptığımda Kod’lar çalışmıyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler,
Sheet1.textbox1.enabled=False
msgbox “Dikkat veri girişi yapamazsınız!”
if combobox1.value=”” then
Sheet1.textbox1.enabled=True
end if
end sub

  Dilaver AJDER · 12 Ocak 2021 16:56 tarihinde

  Merhabalar Oğuz bey,
  Combobox’daki seçili veriyi textbox’a aktarmak için TextBox1.Value = ComboBox1.Value şeklinde yazmanız yeterlidir.
  Eğer ComboBox’taki veriler seçilmeden TextBox’a veri girişi yapılmasın istiyorsanız.
  UserForm_Initialize()
  kısmına
  If ComboBox1.Value = “” Then
  TextBox1.Enabled = False
  End If
  kodlarını girebilirsiniz. Ardından ComboBox’ta seçim yapılınca da TextBox’a oradaki veriyi almak için
  Private Sub ComboBox1_Change()
  TextBox1.Value = ComboBox1.Value
  TextBox1.Enabled = True
  End Sub
  yazmalısınız.

  Ama ComboBox’ta veri seçiliyse TexTBox’a veri girişi olmasın diyorsanız.
  Private Sub ComboBox1_Change()
  TextBox1.Enabled = False
  End Sub
  şeklinde yazabilirsiniz.

azra · 01 Temmuz 2020 00:16 tarihinde

Teşekkürler. Çok yararlı bilgi oldu.

Fatih · 07 Nisan 2020 04:36 tarihinde

Paylaşımlarınız ve öğretimleriniz için teşekkürler.

Serkan · 13 Şubat 2020 13:55 tarihinde

Hocam emeğinize sağlık. Sayenizde zorlansakta size göre basit bize göre çok zor kodlar yazmaya başladık.Allah razı olsun.

  Dilaver AJDER · 03 Nisan 2020 10:09 tarihinde

  Ne güzel bir dua “Allah razı olsun” işte bu herşeye değer. Rabbim sizden de razı olsun.

sefa · 11 Eylül 2019 13:56 tarihinde

çok iyi ve öğretici olmuuş elinizensağlık

  Dilaver AJDER · 11 Eylül 2019 20:50 tarihinde

  İşinize yaradığına gerçekten sevindim. Umarım diğer konularda da faydam olur.

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.