Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları

     bdeamacÖğrencide yüksek seviye de eleştirel ve bütünleştirici düşünme becerisini geliştirilmesinde etkin rol oynamak,

     Grup çalışmasına teşvik etmek ve desteklemek,

     Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek,

     Öğrenenin motivasyonunu (öğrenme güdüsü)nü artırmak,

    Öğretim Yöntemlerini genişletmek,

    Öğrencinin bireysel öğrenme yeteneklerini geliştirmek,

    Problemlere mantıksal bir çözüm yolu üretmek,

    Hipotez kurmaya cesaretlendirmek.

BDE’yi Etkileyen Faktörler

          Öğrenci Motivasyonu

          Etkileşim

          Bireysel öğrenme farklılıkları

          Ders Yazılımı’nın türü, kapsamı ve niteliği

          Öğretmenin Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)’mi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü

          Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi

Alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.