WEB QUEST (Web Macerası) Nedir?

  • webqestGünümüzün gelişen teknolojisiyle birlikte artık ödevler tozlu ansiklopedilerden değil de derya-deniz internetten yapılır oldu.
  • Buna ayak uydurmak ve öğrencileri hem internette bilgiye erişmeye alıştırmak hem de daha güncel ve çeşitli bilgilere ulaştırarak, daha zengin içerikli ödevler hazırlamalarını sağlamak amacıyla eğitimciler Webquest’i keşfetti!
  • Web Quest Nedir?
  • Web Macerası, öğrencilerin kullandıkları bilgilerin bir bölümünün veya tamamının Internet kaynaklarından edinildiği, araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren bir etkinliktir. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin internetteki kaynaklarla etkileşim sağlaması ve tamamen bu kaynaklardan öğrenmesi amaçlanır. Web Maceraları genellikle grup etkinliklerinden oluşur, öğrenciler için rol oynama içerir ve tek veya birden fazla öğrenme alanını kapsayabilir.
  • Kısa Süreli Web Maceraları
  • Uzun Süreli Web Maceraları
  • Öğrencilerin kullandıkları bilgilerin bir bölümünün veya tamamının Internet kaynaklarından geldiği, araştırmaya/sorgulamaya yönlendiren bir etkinliktir.

Olası Özellikleri:

  • Genellikle grup etkinliklerinden oluşur
  • Öğrenciler için rol oynama içerir.
  • Tek veya birden fazla alanı (interdisipliner) kapsayabilir

WEBQUEST TARİHÇESİ Orijinal fikir Bernie Dodge ve Tom March tarafından 1995 yılı başlarında San Diego State Universitesinde geliştirilmiştir.

Neden Web Quest?

Web, Dünyanın en büyük ansiklopedisidir.

Web, bilgi otoyoludur.

Web işe yaramayan, önemsiz bilgilerle doludur.

Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik

İşbirlikli Öğrenme

Düşünme becerilerini geliştirme

Alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.