İnternet ve Uzaktan Eğitim

uzaktan1İnternet, dünyadaki en güçlü ve en büyük ağdır. İnternet adresi olan 1.300.000 bilgisayar 50’den fazla ülkede 30 milyondan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. Gerek kar amacı olan şirketler gerekse kar amacı olmayan dernekler üzerinden her geçen gün daha fazla okul, üniversite, şirket ve bireysel kullanıcı İnternet’e bağlanmaktadır. Böylece öğretmenlerin öğrencilere ulaşım için zaman ve uzaklık zorlukları kolayca aşılmaktadır.
İnternet’e erişim sayesinde öğretmen ve öğrenciler aşağıdaki olanaklardan yararlanabilirler:

Elektronik mektup (E-posta) – Normal mektup gibi elektronik mektuplar da insanlar arasında bilgi ve mesaj iletiminde kullanılır. Elektronik mektuplar bir posta adresine normal posta servisiyle ulaştırılmak yerine İnternet üzerinden bir bilgisayara iletilir.

İlan tahtaları – Birçok ilan tahtasına İnternet üzerinden ulaşılabilir. İnternet üzerindeki en yaygın iki ilan tahtası USENET ve LISTSERV’dir. USENET her konunun bulunabileceği binlerce haber grubunun konu konu düzenlenmiş toplu halidir. LISTSERV ise konu ya da özel ilgi alanı olarak bölümlenmiş tartışma forumlarıdır.

World-Wide Web (WWW) – WWW, İnternet’in heyecanlı ve yeniliklere açık yüzüdür. WWW kullanıcılara İnternet’te bulunan çeşitli kaynaklara (resim, yazı, veri, ses, video, …) erişim için uygun yöntemler sunar. WWW’den faydalanmak için Netscape veya Internet Explorer türünde bir İnternet tarayıcınız olması gerekir. WWW’de ev sayfaları yardımıyla dolaşmak mümkündür. Her kurum ve her kullanıcı kendi ev sayfasını yaratıp istediği bilgiyi sunabilir. Ayrıca ev sayfanızdan kendi sayfalarınız ve diğer sayfalara bağlantılar verilebilir.

İnternet’in Öğretimsel Olanakları

Uzaktan eğitim veren öğretmenler İnternet’i ve WWW’yi öğrencilerine mezun olduktan sonra hangi şartlarda çalışacaklarını göstermek için kullanabilirler. Öğretimsel olarak İnternet şu olanakları sağlar:

Birebir çalışmalar için e-posta mesajları kullanılabilir. Öğretmenden alınacak yanıt normal mektuba kıyasla çok daha çabuk ulaşır. Öğrenciler mektuplarını istedikleri zaman okuyabilir ve sonradan tekrar başvurmak için saklayabilirler.

Sınıf için bir ilan tahtası oluşturulabilir. Uzaktan ders alan öğrenciler genellikle arkadaşlarından yardım ve destek alamazlar. Sınıf için oluşturulacak bir ilan tahtası öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırır. Her öğrenci kendi yorum ya da sorularını ilan tahtasına bırakır, diğer tüm öğrenciler de ona yanıt verebilirler.

Sınıf için bir ev sayfası oluşturulabilir. Bu ev sayfasında ders programı, alıştırmalar, kaynaklar, ve öğretmenin özgeçmişi gibi ders hakkında bilinmesi gereken herşey bulunabilir. Öğretmen ayrıca dersle ilgili İnternet’te bulunan diğer ev sayfalarına da bağlantılar verebilir. Bu bağlantılar kütüphane katalogları ve her öğrencinin kişisel ev sayfası da olabilir.

Uzaktan Öğretimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

uzaktan2İnternet’i uzaktan verilen bir derse eklerken şu noktaların dikkate alınması gerekir:
Sınıftaki tüm öğrencilerin İnternet’e erişiminin olup olmadığını bilgisayar çalışması için eşit şartlar sağlanması açısından kontrol edin.

Öğrenciler tesadüfen de olsa bilgisayarlarla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunların çözümü de öğretimsel sorumluluklardan biridir. Donanım ve yazılımlarla ilgili konularda sınıf toplantıları düzenlemek öğrencilerin sorunlarla başa çıkabilmelerini sağlayabilir.

Bazı öğrenciler bilgisayardaki toplantılara katılmak veya elektronik mektup göndermekten çekinebilir. Bu sorunu çözerek öğrencileri desteklemek gerekir. Her hafta belli bir adet elektronik posta gönderme kuralı öğrencilerin aktif katılımcı olmalarını sağlayabilir.

E-posta kullanımı öğretmenin normal mektup ya da telefondan daha hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Anında alınan yanıtlar öğrenci ilgi ve başarısını arttırır.
Anında yanıtlar her zaman mümkün olamayabilir. Bilgisayar toplantıları öğrenciler arası etkileşimi arttırır. Bu etkileşimin sürdürtmek için, öğretmenin vermesi gereken bazı yanıtları vermeyip toplantılar sırasında diğer öğrencilerden beklemesi daha uygun olabilir.

Öğrenci ve öğretmenin eğitime değişik mekanda katılmasıdır. Eğer eğitmen ve öğrenci aynı anda etkileşime girerlerse buna senkron uzaktan eğitim zaman gecikmeli olarak etkileşime girerlerse buna asenkron uzaktan eğitim denir.

Uzaktan Eğitimde verilen Sanal kurslarda zaman ve mekan kavramı bulunmamaktadır. Eğitimde maliyet kazancını sağlayan Uzaktan Eğitim, Bilişim Çağının dayattığı bir paradigma değişimi ile ivmelenmektedir. Normal sınıfların yerini sanal sınıfların aldığı uzaktan eğitimde sanıldığının aksine eğitim kalitesinin düşmediği kanıtlanmıştır.

Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim), Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşime girmesi haline senkron uzaktan eğitim denir.

Örneğin Çevrimiçi sohbet odaları, çevrimiçi mesajlar, tele-seminer, video konferans. Senkron uzaktan eğitim, asenkron uzaktan eğitime göre daha nadir kullanılmaktadır. Senkron eğitim, klasik yüzyüze eğitimin genel karakteridir. Zaman ve mekanı ortadan kaldıran uzaktan eğitim yöntemlerinde daha çok asenkron eğitim söz konusudur.

Asenkron uzaktan eğitim, Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin ayrı zamanlarda etkileşime girmesi haline asenkron uzaktan eğitim denir.

Örneğin e-posta:, tele-seminer:, eğitim portalı gibi ortamlarda, uzaktan eğitim asenkron eğitim olarak verilir.

Karma Öğrenim (Blended Learning)

Karma öğrenim kısaca yüz yüze eğitim (senkron eğitim) ve asenkron eğitimin karışımıdır. Bazı aktiviteler yüz yüze gerçekleştirilirken diğerleri sanal olarak gerçekleştirilir. Yukarıda örnekleri verilen uygulamada toplam notun %50′si senkron eğitimden (%15 ara sınav ve %35 final sınavı şeklinde) %50′si ise online uygulamalardan verildi.

Not: Senkron Eğitim Yüzyüze eğitim asenkron eğitim ise öğrencilerin ve hocanın farklı zamanlarda uzaktan eğitim sistemini kullanmalarıdır.

Sanal Sınıflar

Bir Uzaktan Eğitim sisteminde Sanal sınıflar, veya Sanal gruplar oluşturulabilir. Sanal sınıfları oluşturmak için gerekli teknolojik altyapı bir Uzaktan eğitim sisteminden diğerine değişiklik arzetse de benzer pekçok ortak yöne sahiptir.

Alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.